Denna webbplats riktar sig till allmänheten och sjukvårdspersonal i Sverige.

Välkommen till sidan för biverkningsrapportering

Du kan använda detta formulär för att rapportera en biverkning du upplevt under behandling med en av AstraZenecas produkter. Om ditt land inte finns listad vänligen kontakta vårt team.

Vi är enligt lag skyldiga att samla in biverkningsrapporter och, om relevant, rapportera vidare till läkemedelsverket. I detta syfte kommer personlig data som kan användas för identifiering adderas som pseudonym enligt lagkrav vid inmatning i vår biverkningsdatabas.

Om du upplevt en biverknng eller tror att du kan ha upplevt en biverkning råder vi dig att söka rådgivning från sjukvården.

En biverkning är ett oönskat medicinskt tillstånd eller en försämring av ett redan existerande medicinskt tillstånd efter eller under exponering av en farmaceutisk produkt, oavsett om ett orsakssamband är konstaterat eller ej. Oönskat medicinskt tillstånd kan vara symptom (ex. illamående, bröstsmärta), Fynd (t.ex. takykardi eller förstorad lever) eller avvikande undersökningsresultat (ex. laboratorieresultat, elektrokardiogram). Annan information vi samlar upp är t.ex. överdosering och interaktioner.