Obvestilo o zasebnosti

V družbi AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana ("AstraZeneca", "mi", "nas", "naš"), ki pripada skupini AstraZeneca (www.astrazeneca.com), obravnavamo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov zelo resno. To obvestilo o zasebnosti opisuje, katere osebne podatke o vas morda zbiramo in kako jih lahko uporabimo.

Obvestilo o zasebnosti lahko občasno spremenimo. Zato od časa do časa preverite, ali ste seznanjeni z najnovejšo različico obvestila o zasebnosti, ki velja za vaše osebne podatke. Če zakonodaja od nas zahteva, vas bomo o spremembah seveda tudi obvestili.

KATERE PODATKE ZBIRAMO?

S tem, ko izpolnite ta obrazec, od vas pridobimo vaše osebne podatke in jih uporabimo. Odvisno od tega, ali ste zdravstveni delavec, ali bolnik ali oseba, ki izpolnjuje obrazec v bolnikovem imenu [tretja oseba oz. zastopnik bolnika], zbiramo različne podatke; to je podrobneje opisano spodaj.

Zdravstveni delavci: Če ta obrazec izpolnjujete v bolnikovem imenu, bomo poleg podatkov o bolniku zbrali tudi naslednje osebne podatke o vas:

 • Ime in priimek
 • Poklic
 • Kontaktne podatke (npr. naslov, telefonska številka, naslov e-pošte, faks).

Druga oseba/bolnikov zastopnik: Če ta obrazec izpolnjujete v bolnikovem imenu, bomo poleg podatkov o bolniku zbrali tudi naslednje osebne podatke o vas:

 • Ime in priimek
 • Kontaktne podatke (npr. naslov, telefonska številka, naslov e-pošte, faks).

Bolnik: Če ta obrazec izpolnjujete v svojem imenu, bomo zbrali naslednje osebne podatke o vas:

 • Ime in priimek
 • Kontaktne podatke (npr. naslov, telefonska številka, naslov e-pošte, faks)
 • Rojstni datum
 • Spol
 • Podrobnosti o neželenem učinku/neželenih učinkih, vključno z datumom začetka in konca pojavljanja neželenih učinkov
 • Podrobnosti o zdravilu družbe AstraZeneca, ki ste ga jemali, vključno z razlogom za zdravljenje s tem zdravilom, podrobnostmi o zdravilu, ki ste ga jemali, začetnim in končnim datumom jemanja zdravila, odmerkom, enoto in pogostostjo jemanja zdravila
 • Vse morebitne dodatne informacije, ki nam jih želite posredovati.

Če ste bolnik, ki poroča o neželenem učinku, lahko družba AstraZeneca kot del postopka poročanja in spremljanja neželenega učinka, o katerem ste poročali, o vas pridobi občutljive osebne informacije, tudi podrobnosti o vašem telesnem ali duševnem zdravju.

KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Takšne informacije (vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov) posredujete vi sami. Uporabljene bodo v skladu z veljavnimi pravnimi obveznostmi za zagotavljanje visokih standardov kakovosti in varnosti zdravstvene oskrbe in zdravil ali pripomočkov, še zlasti v pomoč družbi AstraZeneca pri izpolnjevanju njenih obveznosti v zvezi s poročanjem o neželenih učinkih, povezanih z našimi zdravili.

V tem okviru bomo morda navezali stik z vami, če bomo potrebovali dodatne informacije o neželenem dogodku, o katerem ste poročali, in da vam bomo posredovali povratne informacije o tem, kako smo ukrepali, če ste takšne informacije želeli. Če nam ne posredujete svojih osebnih podatkov, ne bomo mogli slediti neželenemu učinku, o katerem ste poročali, in vam tudi ne bomo mogli posredovati povratnih informacij. Če ste zdravstveni delavec, vam priporočamo – v nekaterih državah pa ste morda celo pravno obvezani – da poročate o vseh neželenih učinkih, ki jih opazite ali na katere posumite, ter da posredujete vse dodatne informacije v tej zvezi, če ste za to naprošeni.

V nekaterih primerih bomo morda morali obdelati informacije, ki ste jih posredovali (vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov) v skladu z našimi zakonitimi interesi v postopkih ugotavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, povezanih z našimi zdravili, in sicer lokalno ali v tujini (glejte tudi odstavek MEDNARODNI PRENOS, spodaj).

KAKO SHRANJUJEMO VAŠE PODATKE

Družba AstraZeneca bo vaše osebne podatke hranila v skladu z lokalno zakonodajo in s politiko družbe o hrambi dokumentov, in sicer dokler bo potrebno, da bi zadostili našim pravnim obveznostim, ali da bi ugotovili ali uveljavili pravne zahtevke ali se obranili pred njimi. Ko vaši osebni podatki za te namene ne bodo več potrebni, bodo varno izbrisani. To lahko pomeni, da ostanejo vaši osebni podatki shranjeni pri družbi AstraZeneca precej let, odvisno od namena in potrebe po obdelavi teh podatkov. Za več informacij o interni politiki družbe AstraZeneca glede hrambe dokumentov lahko obiščete www.astrazenecapersonaldataretention.com

KDO BO IMEL DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Vaši osebni podatki (vključno s posebnimi vrstami osebnih podatkov) bodo lahko posredovani lokalnim in/ali tujim regulatornim organom ali drugim družbam skupine AstraZeneca za namene, navedene v tem obvestilu. Vaše osebne podatke lahko posredujemo ali razkrijemo tudi tretjim osebam, na primer: revizorjem in svetovalcem za ugotavljanje našega upoštevanja zunanjih in internih zahtev; državnim organom, organom pregona in pravdnim strankam, v skladu s pravnimi zahtevami za poročanje ali zahtevki; ali nasledniku ali poslovnemu partnerju družbe AstraZeneca ali ene od družb skupine AstraZeneca v primeru, da ta proda, odproda ali vzpostavi sodelovanje/skupno vlaganje za ves svoj posel ali njegov del.

V obdobju hrambe podatkov s strani, družbe AstraZeneca, bodo osebni podatki, iz katerih je razvidna vaša identiteta, dostopni samo skupini za farmakovigilanco družbe AstraZeneca v državi, v kateri bolnik živi, in majhnemu številu izvajalcev storitev informacijske tehnologije ter sistemskih administratorjev, ki nudijo globalno podporo za sistem, v katerem družba AstraZeneca shranjuje osebne podatke. Pred posredovanjem ali razkritjem podatkov zunaj lokalne skupine za farmakovigilanco ali sistemskih administratorjev, bo družba AstraZeneca odstranila vse podatke, iz katerih je razvidna bolnikova identiteta (npr. ime in priimek, začetnice ali naslov). Podatke, pomembne za medicinsko oceno poročila, na primer starost in spol, smo lahko pravno ali zakonsko dolžni razkriti državnim organom.

MEDNARODNI PRENOS:

Entitete družbe AstraZeneca in tretje osebe so lahko locirane kjerkoli v svetu, tudi v državah, ki morda ne nudijo enake pravne zaščite osebnih podatkov kot država, kjer stalno prebivate. Družba AstraZeneca bo upoštevala lokalne zahteve o varovanju podatkov in svoje interne globalne standarde zasebnosti ter bo ukrenila vse, kar je potrebno po veljavni zakonodaji države, ki prenaša podatke v takšnih prenosih. Ne glede na to, v katero državo se prenesejo vaši osebni podatki, bomo vaše osebne podatke razkrili izključno v obsegu, ki je nujno potreben, ter osebam, za katere je to nujno potrebno, ter uporabi kontrolnih mehanizmov (kot so Zavezujoča poslovna pravila družbe AstraZeneca (glejte spodaj) in Standardna pogodbena določila EU). Na zahtevo ste upravičeni prejeti izvod Zavezujočih poslovnih pravil družbe AstraZeneca in/ali Standardnih pogodbenih določil v EU družbe AstraZeneca, če se na družbo obrnete na privacy@astrazeneca.com.

ZAVEZUJOČA POSLOVNA PRAVILA:

Skladnost z nekaterimi našimi pravnimi obveznostmi v zvezi z osebnimi podatki smo zagotovili z uvedbo "Zavezujočih poslovnih pravil" (ZPP). ZPP določajo zaveze družbe AstraZeneca glede varovanja osebnih podatkov, ki se iznašajo mednarodno iz naših podružnic v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in držav s podobnimi omejitvami glede uporabe osebnih podatkov.

Naša ZPP so odobrili številni nacionalni regulatorji, zadolženi za varstvo osebnih podatkov, in v državah, kjer se uporabljajo, od nas zahtevajo, da:

 1. uporabljamo osebne podatke samo za določene namene,
 2. zagotavljamo točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih imamo,
 3. ustrezno ukrepamo za preprečevanje tveganj nezakonite uporabe in naključne izgube ali uničenja ali poškodovanja osebnih podatkov.

Več o teh zavezah lahko izveste tukaj. ZPP in vse pravice, ki iz njih izhajajo, ne veljajo za osebne podatke, ki izvirajo iz držav zunaj EGP.

KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE

Sprejete imamo ustrezne pravilnike o zasebnosti in varnosti, s katerimi želimo zagotoviti, kolikor je razumno mogoče, da so vse naše informacije, vključno z vašimi osebnimi podatki, varne in neokrnjene.

Več informacij o tem, kako družba AstraZeneca izpolnjuje obveznosti glede varovanja zasebnosti podatkov, najdete v naših internih globalnih standardih o zasebnosti

PRAVICE SUBJEKTOV PODATKOV

Na družbo AstraZeneca se lahko kadar koli obrnete na https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ in zahtevate dostop do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, popravek morebitnih napak ali zahtevate njihov izbris, ali omejitev obdelave ali ugovarjate določenim načinom obdelave vaših osebnih podatkov. Če bi družba AstraZeneca ali njene podružnice z izpolnitvijo takšnega vašega zahtevka kršile svoje obveznosti po veljavni zakonodaji, predpisih ali kodeksih ravnanja, družba AstraZeneca ne bo mogla izpolniti vaše zahteve; kljub temu pa lahko zahtevate omejitev uporabe svojih osebnih podatkov za nadaljnjo obdelavo.

Družba AstraZeneca je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je odgovorna za nadzor upoštevanja zakonodaje o varovanju podatkov s strani družbe AstraZeneca. Na to osebo se lahko obrnete na naslova privacy@astrazeneca.com ali c/o Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Anglija, v primeru kakršnih koli vprašanj o uporabi vaših osebnih podatkov. Če je za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja družba AstraZeneca, veljavna zakonodaja EU, lahko pritožbo vložite tudi ustreznemu nadzornemu organu za varovanje podatkov v državi vašega stalnega prebivališča (https://www.ip-rs.si/). Ime ustreznega nadzornega organa in kontaktne podatke lahko najdete tudi na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Zadnjič posodobljeno aprila 2018