Poročanje o neželenih učinkih: Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov za mlade do 16. leta starosti

KDO SMO

Smo družba AstraZeneca UK Limited, Podružnica v Sloveniji, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana (Imenujemo se z oznakami "AstraZeneca", "mi", "nas", "naš") in smo prejemniki vseh informacij, ki nam jih pošljete z izpolnitvijo našega spletnega obrazca in pošiljanjem poročila.

Obvestilo o zasebnosti lahko občasno spremenimo. Zato od časa do časa preverite, ali ste seznanjeni z najnovejšo različico obvestila o zasebnosti, ki velja za vaše osebne podatke. Če zakonodaja od nas to zahteva, vas bomo o spremembah seveda tudi obvestili.

Če ste mlajši od 16 let, je sicer možno, da nam poročilo o neželenem učinku pošljete samostojno. Vendar vam v tem primeru zelo priporočamo, da se o svojih simptomih in neželenem učinku/neželenih učinkih našega zdravila, ki so se vam pojavili, ali na katere sumite, po možnosti pogovorite s svojimi starši oziroma skrbnikom ali zdravnikom. Oni nam lahko poročilo pošljejo v vašem imenu. To vas prosimo, ker informacije, ki jih lahko posreduje odrasla oseba (še zlasti zdravnik), včasih vsebujejo koristne zaključke in argumente, ki jih vi kot mlada oseba morda ne razumete prav ali jih lahko napačno tolmačite. Poleg tega vaše samostojno pošiljanje poročila pomeni, da boste razkrili informacije o sebi (svoje osebne podatke) – nekatere od teh informacij pa so lahko zelo posebne ali občutljive, ker gre za informacije o vašem zdravju. Cenimo možnost, da lahko neposredno prejmemo informacije od naših mladih bolnikov, vendar zelo skrbimo za vaše osebne podatke in želimo, da ti ostanejo varni. S tem obvestilom o zasebnosti želimo pojasniti, katere osebne podatke o vas lahko zbiramo in kaj lahko z njimi naredimo, če se boste odločili, da poročilo pošljete samostojno.

KATERE PODATKE ZBIRAMO?

Z vašo izpolnitvijo našega spletnega poročila lahko o vas zberemo naslednje osebne podatke:

 • Vaše ime in priimek
 • Vaš naslov, telefonsko številko, naslov e-pošte
 • Vaš rojstni datum
 • Ali ste fant ali dekle
 • Vaš opis, kaj vam je povzročilo jemanje našega zdravila – neželen učinek/neželene učinke, ki so se pojavili, kdaj so se pojavili in kako dolgo ste jih imeli
 • Vaš opis zdravila družbe AstraZeneca (njegovo ime, barva, oblika, druge podrobnosti), ki ste ga jemali, zakaj ste ga jemali, koliko zdravila ste jemali in kako pogosto, kdaj ste ga začeli jemati in kako dolgo ste ga jemali
 • Vse druge informacije, ki se nam jih odločite posredovati.

Zato bodo nekateri opisi, ki jih boste posredovali v svojem poročilu, lahko vsebovali informacije o vašem zdravju; te informacije imenujemo posebne vrste osebnih podatkov o vas.

KAKO UPORABLJAMO VAŠE PODATKE?

Informacije, ki nam jih posredujete, potrebujemo, ker moramo upoštevati poseben zakon. Ta zakon je v veljavi zato, da se zagotovi, da so naša zdravila kakovostna in jih ljudje lahko varno uporabljajo. V okviru tega zakona moramo poročati o vseh neželenih učinkih, ki bi lahko bili povezani s kakšnim našim zdravilom.
Po tem, ko nam posredujete te informacije, lahko tudi navežemo stik z vami, če potrebujemo o vašem poročilu več informacij, ali da vam posredujemo povratne informacije, če ste jih zahtevali. Če nam ne posredujete svojih osebnih podatkov, zaradi tega ne bomo mogli slediti neželenemu učinku, ki ste ga prijavili, in vam tudi ne bomo mogli posredovati povratnih informacij.
V nekaterih primerih lahko podatke, ki ste nam jih posredovali, uporabimo za zaščito svojih pravic (legitimnih interesov) v zvezi s svojimi zdravili, če jih moramo braniti v sodnem postopku.

KAKO SHRANJUJEMO VAŠE PODATKE

Vaših podatkov ne bomo hranili za vedno. Družba AstraZeneca hrani vaše osebne podatke, kot to dovoljuje lokalna zakonodaja in skladno s svojimi lastnimi pravili za shranjevanje podatkov, ki so opisana tukaj: www.astrazenecapersonaldataretention.com Vaše podatke bomo hranili le toliko časa, kot je potrebno, da bi zadostili našim pravnim obveznostim ali da bi uveljavili naše pravne zahtevke. Ko vaši osebni podatki za te namene ne bodo več potrebni, bodo varno izbrisani. To lahko pomeni, da ostanejo vaši osebni podatki shranjeni pri družbi AstraZeneca veliko let, odvisno od namena in naše potrebe po obdelavi teh podatkov.

KDO SI LAHKO OGLEDA VAŠE PODATKE?

Zaradi razlogov, ki smo jih pojasnili v tem obvestilu, bodo vaši osebni podatki lahko razkriti lokalnim in/ali tujim pristojnim regulatornim organom in drugim družbam znotraj skupine AstraZeneca. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi določenim drugim osebam, na primer: svetovalcem, da preverimo, ali dobro izpolnjujemo svoje obveznosti; pristojnim organom, pravnikom ali drugim osebam, ki jim moramo razkriti vaše podatke, da izpolnimo pravne zahteve ali v primeru (sodnega) postopka; ali kupcem družbe AstraZeneca, če svoj posel delno ali v celoti prodamo, ali zanj vzpostavimo sodelovanje.

Toda če bo družba AstraZeneca hranila vaše podatke, bodo osebni podatki, ki vas identificirajo kot bolnika, dostopni samo skupini za farmakovigilanco v državi, kjer živite, in majhnemu številu tehničnih strokovnjakov, ki nudijo globalno podporo za računalniški sistem, v katerem družba AstraZeneca hrani osebne podatke. Preden bo družba AstraZeneca uporabila ali razkrila podatke zunaj lokalne skupine za farmakovigilanco ali skupine sistemskih administratorjev, bo odstranila vse podatke, iz katerih je razvidna vaša identiteta (npr. ime in priimek, začetnice ali naslov); to pomeni, da bomo lahko razkrili nekatere vaše podatke, vendar oseba, ki ji bodo podatki razkriti, ne bo vedela, da so ti podatki povezani z vami. Podatke, pomembne za zdravniško oceno poročila, na primer starost in spol, smo lahko obvezani razkriti državnim organom.

MEDNARODNI PRENOS:

Entitete družbe AstraZeneca in druge osebe, ki jim razkrijemo vaše podatke, so lahko locirane kjer koli na svetu, tudi v državah, ki morda ne nudijo enake pravne zaščite osebnih podatkov kot vaša država. Družba AstraZeneca bo pri prenosu vaših podatkov upoštevala lokalne zahteve o varovanju podatkov in svoje interne globalne standarde zasebnosti. Družba AstraZeneca bo v primeru prenosa podatkov uporabila tudi potrebno zaščito, ki jo zahteva zakonodaja v vaši državi. V primeru prenosa vaših podatkov v drugo državo bomo vaše osebne podatke razkrili le, če zadevna oseba te podatke potrebuje za izvajanje svojega dela in upoštevaje kontrole, opisane v zavezujočih poslovnih pravilih družbe (ki jih lahko dobite tukaj) oziroma Standardnih pogodbenih določilih EU. Če želite, lahko prejmete izvod Zavezujočih poslovnih pravil družbe AstraZeneca in/ali Standardnih pogodbenih določil EU družbe AstraZeneca, če se na družbo obrnete na privacy@astrazeneca.com.

KAKO VARUJEMO VAŠE PODATKE

Informacije o vas imamo shranjene v računalniku. Obstaja strog nadzor nad tem, kdo lahko vidi vaše podatke. Sprejeta imamo tudi dobra pravila o zasebnosti in varnosti, s katerimi želimo zagotoviti, kolikor je razumno mogoče, da so vse naše informacije, vključno z vašimi osebnimi podatki, varne in neokrnjene.

Več informacij o tem, kako družba AstraZeneca izpolnjuje obveznosti glede varovanja zasebnosti podatkov, najdete v naših internih globalnih standardih o zasebnosti

VAŠE PRAVICE

Vi in/ali vaši starši/skrbniki se lahko kadar koli obrnete/obrnejo na družbo AstraZeneca na naslov www.astrazenecapersonaldataretention.com in zahtevate:

 • dostop do svojih osebnih podatkov,
 • odpravo kakršnih koli napak ali izbris takšnih napak,
 • omejitev uporabe svojih podatkov,
 • ugovarjate določenim vrstam uporabe svojih osebnih podatkov.

Če bi družba AstraZeneca ali njene podružnice z izpolnitvijo takšnega vašega zahtevka prekršile svoje obveznosti po veljavni zakonodaji, predpisih ali kodeksih ravnanja, družba AstraZeneca ne bo mogle izpolniti vaše zahteve; kljub temu pa lahko zahtevate omejitev nadaljnje uporabe svojih osebnih podatkov.

V družbi AstraZeneca je oseba, imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, odgovorna za nadzor nad obveznostmi, ki jih ima družba AstraZeneca v zvezi z varovanjem podatkov. Na to osebo se lahko obrnete na naslova privacy@astrazeneca.com ali c/o Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Anglija, v primeru kakršnih koli vprašanj o uporabi vaših osebnih podatkov. Če je za uporabo vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja družba AstraZeneca, veljavna zakonodaja EU (če na primer živite v eni od držav Evropske unije), se imate pravico pritožiti tudi nadzornemu organu za varovanje podatkov v državi, kjer stalno prebivate (https://www.ip-rs.si/). Ime ustreznega nadzornega organa in kontaktne podatke lahko najdete tudi tukaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Zadnjič posodobljeno januarja 2018