Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego

Za pomocą elektronicznego formularza ma Pani/Pan możliwość zgłoszenia zdarzenia niepożądanego, które wystąpiło podczas przyjmowania leku AstraZeneca. Prosimy o kontakt jeśli Państwa kraj nie znajduje się na liście.

Jako firma farmaceutyczna jesteśmy zobligowani do zbierania informacji na temat bezpieczeństwa naszych leków i przekazywania tych informacji właściwym organom państwowym. W związku z tym, Pani/Pana dane osobowe, podane w niniejszym formularzu zostaną zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby zgłaszającej.

Jeśli doświadcza Pani/Pan zdarzenia niepożądanego związanego z przyjmowaniem produktu leczniczego lub podejrzewa taką możliwość, prosimy o kontakt z lekarzem/farmaceutą/pielęgniarką.

Zdarzenie niepożądane związane z przyjmowaniem leku to wystąpienie niepożądanego stanu klinicznego albo pogorszenie się istniejącego wcześniej stanu medycznego podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania leku. Związek przyczynowo skutkowy wystąpienia zdarzenia z przyjmowanym lekiem nie musi być oczywisty. Niepożądany stan kliniczny może manifestować się jako bezpośrednio odczuwalny objaw (np.: nudności, ból w klatce piersiowej), objaw obserwowany przez lekarza (np.: tachykardia, powiększenie wątroby) lub nieprawidłowe wyniki badań (na przykład wyniki badań laboratoryjnych, EKG).

Zgodnie z przepisami, zbieramy także inne informacje związane z bezpieczeństwem farmakoterapii, takie jak: przedawkowanie, interakcje etc.