Bivirkningsrapport: Personvernerklæring for personer under 16 år

HVEM VI ER

Vi er AstraZeneca AS, Fredrik Selmers vei 6, Box 6050 Etterstad 0601, Oslo, (Vi kaller oss “AstraZeneca”, “vi”, “oss”, “vår”) og vi er mottaker av all informasjon du måtte sende oss ved å fylle ut vårt skjema på nettsiden og å sende inn din rapport.

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Derfor ber vi deg om å sjekke denne Personvernerklæringen innimellom for å forsikre deg om at du er kjent med den seneste versjonen som vil gjelde for dine personopplysninger. Vi vil selvsagt varsle deg om eventuelle endringer der vi er pålagt å gjøre dette.

Til tross for muligheten for å sende inn uønskede hendelser på egen hånd, dersom du under 16 år, anbefaler vi på det sterkeste, dersom mulig, at du diskuterer dine symptomer og bivirkningen(e) fra dine legemidler som du har opplevd eller mistenkt med dine foreldre/foresatte eller din lege, som da kan sende inn en rapport på dine vegne. Vi ber deg om å gjøre dette ettersom informasjonen som en voksen (spesielt en lege) enkelte ganger vil kunne gi, kan inneholde nyttige konklusjoner og argumenter som en ung person kanskje ikke forstår helt, eller kan misforstå. Videre vil innsending av en rapport på egenhånd bety at du oppgir informasjon om deg selv (personopplysninger) og noe av denne informasjonen kan være svært spesiell eller sensitiv, ettersom det handler om din helse. Vi setter pris på muligheten til å få førstehånds informasjon av våre unge pasienter, men vi er svært opptatt av dine personopplysninger og ønsker å beskytte dem. Med denne Personvernerklæringen ønsker vi å forklare hvilke personopplysninger vi kan samle inn om deg og hva vi kan gjøre med dem, dersom du ønsker å sende inn en rapport på egenhånd.

HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

I forbindelse med ferdigstillelsen av vårt online rapporteringsskjema kan vi samle inn følgende opplysninger om deg:

 • Ditt navn
 • Din adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • Din fødselsdag
 • Om du er gutt eller jente
 • Din beskrivelse av hvordan vår medisin fikk deg til å føle deg, vi kalte dem bivirkning(er) som du opplevde, når du startet oppleve og hvor lengde du opplevde dem.
 • Din beskrivelse av AstraZeneca medisinen (dens navn, farge, form, andre detaljer) som du tok, hvorfor du tok den, hvor mye av medisinen og hvor ofte du tok den, når du begynte og hvor lenge du tok medisinen.
 • Eventuell annen informasjon du ønsker å dele med oss

Derfor vil noen av beskrivelsene som du gir i forhold til rapporten din kunne inneholde informasjon om helsen din, og denne informasjonen kalles for spesielle eller sensitive personopplysninger om deg.

HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi trenger informasjonen du gir oss fordi vi må følge særskilte lover. Denne loven er på plass for å sikre at våre medisiner er av god kvalitet og at de er trygge å bruke for folk. Som en del av denne loven må vi rapportere eventuelle bivirkninger som kan være knyttet til bruk av våre medisiner.

Som ledd i at du gir oss denne informasjonen kan vi også kontakte deg dersom vi behøver mer informasjon i forbindelse med rapporten din, eller for å gi deg tilbakemelding dersom du har bedt om dette. Det betyr at dersom du ikke gir oss dine personopplysninger, kan vi kanskje ikke spore bivirkningene du rapporterte eller gi deg tilbakemelding. I enkelte tilfeller kan vi bruke informasjonen du ga oss for å hjelpe til med å beskytte våre rettigheter (berettigede interesser) i forbindelse med våre medisiner, dersom vi skulle ha behov for å forsvare dem i en rettssak.

HVORDAN LAGRER VI DINE OPPLYSNINGER?

Vi får ikke lagre dine personopplysninger for alltid. Derfor lagrer AstraZeneca dine personopplysninger i henhold til lokale lover og også i samsvar med våre regler for oppbevaring av personopplysninger, som vi beskriver her: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Vi vil kun beholde dine opplysninger så lenge som nødvendig for oss til å oppfylle våre rettslige forpliktelser, eller for å forsvare våre rettskrav. Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendige for disse formål, vil de bli slettet på en trygg måte. Dette kan bety at dine personopplysninger er lagret hos AstraZeneca i et antall år, avhengig av formålet og behovet for at disse opplysningene benyttes av oss.

HVEM KAN SE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Av årsaker vi forklarer i denne erklæringen, kan dine personopplysninger deles med lokale og/eller utenlandske tilsynsorganer og andre selskaper i AstraZeneca-konsernet. Vi kan også dele dine personopplysninger med enkelte andre personer slik som konsulenter, for å verifisere at vi innfrir våre forpliktelser; eller med myndigheter, advokater eller andre personer som vi må dele dine opplysninger med for å oppfylle rettslige krav, eller i tilfelle av et (retts-) krav; eller med kjøperen av AstraZeneca dersom vi selger eller etablerer et samarbeid for hele eller deler av vår virksomhet.

Likevel, når dine opplysninger er lagret av AstraZeneca, vil personopplysninger som identifiserer deg som pasient kun være tilgjengelige for AstraZenecas legemiddelsikkerhetsgruppe som er i det landet hvor du bor, og et lite antall tekniske fagfolk som tilbyr global støtte for datasystemet hvor AstraZeneca holder opplysningene lagret. AstraZeneca vil fjerne eventuelle pasientidentifikatorer (f.eks. ditt navn eller adresse) før vi benytter eller deler opplysningene utenfor det lokale sikkerhetsteam eller systemadministratorer, dvs. vi kan fortsatt dele enkelte av dine opplysninger, men mottaker vil ikke kunne vite at disse opplysningene er knyttet til deg. Informasjon som er viktig for den medisinske vurderingen av rapporten, slik som alder og kjønn, kan deles med statlige organer for å overholde våre rettslige forpliktelser.

INTERNASJONALE OVERFØRINGER:

AstraZeneca-enheter og andre personer vi kan dele dine opplysninger med kan holde til hvor som helst i verden, dette kan inkludere land som ikke tilbyr de samme regler for juridisk beskyttelse som i ditt land. AstraZeneca vil overholde lokale krav til personvern, samt dets interne globale personvernstandarder når vi overfører dine opplysninger. AstraZeneca vil også ta de nødvendige forholdsregler som påkrevet ved lov i ditt land når vi overfører opplysningene. Når vi overfører dine opplysninger til et annet land vil vi kun dele dine personopplysninger dersom mottakeren trenger opplysningene for å utføre sitt arbeid, og overføringen skjer i henhold til slike kontrollmekanismer som er beskrevet i AstraZenecas virksomhetsregler (som du finner her) eller EUs standardavtaler). Du har krav på å motta et eksemplar av virksomhetsreglene og/eller AstraZenecas EU standardavtaler på forespørsel ved å kontakte AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

HVORDAN VI BESKYTTER DINE OPPLYSNINGER

Vi lagrer informasjonen om deg på en datamaskin. Det gjelder strenge regler for hvem som kan se dine opplysninger. Vi har også strenge personvern- og sikkerhetsregler på plass for å trygge, så langt som mulig, sikkerheten og integriteten til all vår informasjon, herunder også dine personopplysninger.

Mer informasjon om hvordan AstraZeneca overholder sine personvernforpliktelser kan finnes i vår interne globale personvernstandard

DU HAR RETTIGHETER

Du og/eller din forelder/foresatte kan kontakte AstraZeneca her: www.astrazenecapersonaldataretention.com når som helst for å

 • få innsyn i dine personopplysninger,
 • rette opp feil eller å be om at slike feil slettes,
 • be om at vi innskrenker bruken av dine personopplysninger
 • protestere mot visse typer bruk av dine personopplysninger.

Dersom en slik forespørsel fører til at AstraZeneca eller et tilknyttet selskap vil bryte sine forpliktelser i henhold til lover, forskrifter eller bransjenormer, kan AstraZeneca kanskje ikke oppfylle din forespørsel, men du kan fortsatt be om at vi begrenser videre bruk av dine personopplysninger.

En person hos AstraZeneca kalles personvernombud, og den personen er ansvarlig for å føre tilsyn med AstraZeneca’s personvernforpliktelser. Du kan kontakte personvernombudet på privacy@astrazeneca.com eller c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England dersom du har spørsmål vedrørende bruken av dine personopplysninger. Dersom AstraZeneca’s bruk av dine personopplysninger dekkes av EU’s lovverk (for eksempel dersom du bor i et av landene innenfor EU) kan du også ha rett til å klage til Datatilsynet i det landet du bor. Du kan finne den relevante tilsynsmyndighetens navn og kontaktinformasjon her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Sist oppdatert mai 2018