Dette nettstedet er rettet mot allmennheten og helsepersonell i Norge.

Velkommen til siden for bivirkningsrapportering

Du kan bruke dette skjemaet til å rapportere bivirkninger du har fått ved bruk av et AstraZeneca produkt.

Vi er lovpålagt til å samle inn bivirkningsrapporter og i visse tilfeller rapportere disse videre til Statens Legemiddelverk. Personlig data som kan brukes til identifisering vil derfor bli lagt inn som et pseudonym i vår bivirkningsdatabase, i henhold til gjeldende lovverk.

Dersom du har opplevd eller har mistanke om en bivirkning bør du henvende deg til helsepersonell for råd.

En bivirkning er utviklingen av en uønsket medisinsk hendelser eller en forverring av eksisterende medisinsk hendelser etter eller under eksponering av et farmasøytisk produkt, uavhengig av om det er en årsakssammenheng med produktet. En uønsket medisinsk hendelser kan være symptomer (f. eks. kvalme, brystsmerter), tegn (f. eks. takykardi, forstørret lever) eller unormale resultater ved undersøkelser (f. eks. laboratorieprøver, elektrokardiogram). Legg også til annen informasjon vi samler inn – f. eks. overdoser, interaksjoner osv.