Nemkívánatos események bejelentése: Adatvédelmi Nyilatkozat 16 éven aluli kiskorú személyek részére

RÓLUNK

Mi az AstraZeneca Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) (a továbbiakban: „AstraZeneca”, „Mi”) gyógyszervállalat vagyunk. Hozzánk érkeznek be mindazok az információk, amelyeket Ön eljuttat nekünk a weboldalunkon található bejelentőlap kitöltésével és beküldésével.

Időről-időre módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot. Ezért arra kérjük, hogy alkalmanként ellenőrizze ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot, hogy mindig tisztában legyen az Ön személyes adataira vonatkozó legfrissebb szabályozásokkal. Természetesen tájékoztatni fogjuk azokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatban kötelezettség terhel bennünket.

Amennyiben Ön 16 éven aluli kiskorú személy, annak ellenére, hogy saját maga is elküldheti a nemkívánatos eseménnyel kapcsolatos jelentést, kifejezetten javasoljuk, hogy lehetőség szerint beszélje meg a gyógyszerkészítményeinkkel kapcsolatban fellépő, Ön által tapasztalt, vagy feltételezett tüneteket és mellékhatásokat a szüleivel, törvényes képviselőjével, vagy orvosával, akik az Ön nevében eljárva el tudják küldeni számunkra az ezzel kapcsolatos jelentést. Ezt azért javasoljuk, mert előfordulhat, hogy egy felnőtt (különösen egy orvos) olyan információkat is tud szolgáltatni, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak a következtetések levonása szempontjából, és amelyeket Ön, kiskorú személyként esetleg nem ért teljes mértékben, vagy félreérthet. Emellett, ha saját nevében eljárva adja le jelentést, azzal felfed számunkra saját magával kapcsolatosan olyan információkat (személyes adatokat), amelyek közül néhány különleges adatnak minősül, mivel az egészségügyi állapotával kapcsolatos. Értékeljük, hogy közvetlenül a kiskorú betegeinktől kaphatunk információkat, ugyanakkor kifejezetten aggódunk a személyes adatok közlése miatt, és szeretnénk azokat biztonságban tudni. Ezzel az Adatvédelmi Nyilatkozattal szeretnénk elmagyarázni Önöknek, milyen személyes adatokat gyűjthetünk Önnel kapcsolatban, és hogyan dolgozzuk fel azokat, amennyiben úgy dönt, hogy személyesen juttat el hozzánk egy jelentést.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK?

Az online bejelentőlapunk kitöltésének részeként az alábbi személyes adatokat fogjuk kérni:

 • Az Ön neve
 • Az Ön lakcíme, telefonszáma, e-mail címe
 • Születési ideje
 • Neme (férfi vagy nő)
 • Annak a leírása, hogy az általunk gyártott gyógyszer beszedését követően hogyan érezte magát – ezeket a tüneteket hívjuk mellékhatásoknak –, mikor kezdődtek ezek az érzések, és mennyi ideig tapasztalta őket
 • Az Ön által szedett AstraZeneca készítmény pontos leírása (a neve, színe, gyógyszerformája, egyéb jellemzők), miért szedte a készítményt, mekkora adagot vett be és milyen gyakorisággal, mikor kezdte és meddig szedte azt.
 • Bármilyen további információ, amelyet meg kíván osztani velünk

Ennek megfelelően a bejelentésében megadott leírás az Ön egészségügyi állapotával kapcsolatos információkat tartalmaz. Ezeket az információkat különleges adatoknak nevezik.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ADATAIT?

Azért van szükségünk az Ön által nekünk átadott információkra, hogy a számunkra kötelező speciális jogszabályok rendelkezéseinek eleget tegyünk. Ezen jogszabályok célja annak biztosítása, hogy gyógyszereink minősége megfelelő, és az emberi felhasználás szempontjából biztonságos legyen. E jogszabályok írják elő számunkra azt is, hogy jelentsük a gyógyszereink használata során felmerülő valamennyi mellékhatást.

Az Ön által a részünkre történő információátadási folyamat részeként felvehetjük Önnel a kapcsolatot, ha a bejelentésével kapcsolatban további információra lenne szükségünk, vagy, amennyiben Ön ezt kérte, visszajelzést adhatunk Önnek. Tehát, amennyiben nem adja át részünkre a személyes adatait, nem tudjuk követni az Ön által jelentett nemkívánatos eseményt, illetve nem tudunk Önnek további tájékoztatást adni.

Néhány esetben előfordulhat, hogy a gyógyszereinkkel kapcsolatos jogaink (jogos érdekeink) bírósági eljárásban történő megvédésére használjuk fel az Ön által átadott információkat.

HOGYAN TÁROLJUK AZ ADATAIT?

Nem fogjuk megtartani az adatait örökké. Az AstraZeneca kizárólag a helyben hatályos jogszabályokkal és a saját adattárolásra vonatkozó szabályainkkal (melyet itt részletezünk: www.astrazenecapersonaldataretention.com) összhangban tárolja a személyes adatait. Csak addig tartjuk meg az adatait, ameddig az a jogszabályon alapuló kötelezettségeink teljesítéséhez, vagy a jogi követeléseink megvédéséhez szükséges. Ha a személyes adatai e célokhoz már nem szükségesek, akkor biztonságos módon törölni fogjuk azokat. Ez azt jelenti, hogy az AstraZeneca akár több évig is tárolhatja személyes adatait az adatfeldolgozás céljától és szükségességétől függően.

KI FÉRHET MAJD HOZZÁ SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

A jelen Nyilatkozatban már korábban kifejtett okok miatt személyes adatai megosztásra kerülhetnek helyi és/vagy külföldi szabályozó szervekkel és az AstraZeneca csoporthoz tartozó más vállalatokkal. Személyes adatait megoszthatjuk továbbá egyéb személyekkel (például tanácsadókkal), hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a kötelezettségeinknek teljes mértékben eleget teszünk-e; megoszthatjuk hatóságokkal, ügyvédekkel, vagy más olyan személyekkel, akikkel szemben ilyen irányú kötelezettség terhel bennünket, annak érdekében, hogy egy esetleges bírósági eljárásban történő igényérvényesítés során eleget tudjunk tenni jogszabályi kötelességeinknek; megoszthatjuk az AstraZeneca új tulajdonosával, ha úgy döntünk, hogy eladjuk a társaságot, vagy üzleti tevékenységünk egészére vagy egy részére nézve létrehozunk egy együttműködést.

Amíg az adatait az AstraZeneca kezeli, a beazonosíthatóságát lehetővé tévő személyes adatokhoz kizárólag csak a lakhelye szerinti országban működő AstraZeneca gyógyszerbiztonsági részlegének tagjai, valamint az AstraZeneca számára a személyes adatok tárolását biztosító számítógépes rendszer globális támogatását nyújtó technikai szakemberek egy kis csoportja férhet hozzá. Az adatok gyógyszerbiztonsági munkatársakon és rendszergazdákon túlmutató felhasználását vagy közzétételét megelőzően az AstraZeneca a betegek azonosítására alkalmas minden adatot (úgymint név, kezdőbetűk, vagy lakcím) eltávolít, ez azt jelenti, hogy továbbra is meg fogjuk osztani az adatai egy részét, de a másik személy nem fogja tudni ezt az adatot Önhöz kapcsolni. A jelentés orvosi értékeléséhez szükséges információk, mint a kor és nem, felfedhetőek a kormányzati, illetve állami szervek részére, a jogszabályon alapuló kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS:

Az AstraZeneca jogi személyei, továbbá azon személyek, akikkel megoszthatjuk az Ön adatait, a világ számos pontján megtalálhatóak, többek között olyan országokban is, amelyek nem nyújtanak ugyanolyan fokú jogi védelmet a személyes adatok vonatkozásában, mint az Ön országa. Az AstraZeneca a helyben hatályos adatvédelmi követelményeknek és a belső általános adatvédelmi szabványainak megfelelően fog eljárni az adatok továbbításakor. Az AstraZeneca továbbá meg fogja tenni az Ön országában alkalmazandó hatályos jogszabályok által megengedett szükséges biztonsági intézkedéseket is. Csak akkor osztjuk meg az Ön személyes adatait, ha az érintett személyeknek munkájuk elvégzéséhez szükségük van az adatokra, ám ekkor is csak az AstraZeneca Kötelező Társasági Szabályai (Binding Corporate Rules, lásd itt) vagy az EU Standard Szerződési Záradékaiban meghatározott szabályok betartása mellett. Ön is megkaphatja az AstraZeneca Kötelező Társasági Szabályainak és az EU Standard Szerződési Záradékainak másolati példányát, amennyiben erre irányuló kérésével megkeresi az AstraZenecát az alábbi címen: privacy@astrazeneca.com.

HOGYAN VÉDJÜK MEG AZ ADATAIT?

Egy számítógépen tároljuk az Önnel kapcsolatos információinkat. Szigorú szabályok vannak arra nézve, kik láthatják az Ön adatait. Megfelelő adatvédelmi és biztonsági szabályokat alkalmazunk, hogy az elvárható és lehetséges legnagyobb mértékben biztosítsuk minden tárolt információnk biztonságát és sértetlenségét, beleértve az Ön adatait is.

A belső általános adatvédelmi szabványokban további információkat találhat azzal kapcsolatosan, hogyan tesz eleget az AstraZeneca az adatvédelmi kötelezettségeknek.

MILYEN JOGAI VANNAK?

Ön és/vagy a szülei/törvényes képviselője bármikor felveheti a kapcsolatot az AstraZenecával a www.astrazenecapersonaldataretention.com elérhetőségen annak érdekében, hogy:

 • kérvényezze a hozzáférést a személyes adataihoz,
 • kérvényezze bármilyen elírás javítását, vagy törlését,
 • kérvényezze a személyes adatai felhasználásának korlátozását,
 • az adatfeldolgozás bizonyos típusai ellen tiltakozzon.

Amennyiben az ilyen irányú kérés ellentétes lenne az AstraZeneca vagy leányvállalata által alkalmazandó hatályos jogszabályi kötelezettségekkel, vagy a tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatokkal, illetve a vonatkozó eljárási szabályzat rendelkezéseivel, az AstraZeneca nem tud eleget tenni a kérésnek, azonban Ön kérheti, hogy a továbbiakban korlátozzuk személyes adatainak felhasználását.

Az AstraZeneca kijelölt Adatvédelmi Felelőse ellenőrzi és felügyeli, hogy a vállalat megfelel-e az adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak feldolgozását illetően, az Adatvédelmi Felelőssel az alábbi e-mail-címen léphet kapcsolatba: privacy@astrazeneca.com, illetve levelet küldhet az alábbi postai címre: Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England. Amennyiben az Ön személyes adatainak az AstraZeneca által történő feldolgozását az EU joga szabályozza (abban az esetben, például, ha Ön valamelyik Európai Uniós tagállamban lakik), akkor panaszt is benyújthat a lakóhelye szerinti, megfelelő adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. A vonatkozó felügyeleti hatóság nevét és kapcsolati adatait erre a hivatkozásra kattintva találja: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Utolsó frissítés 2018. január