Jogi Nyilatkozat

Ez az oldal (beleértve az itt megnevezett dokumentumokat is) azokat a feltételeket nevezi meg, amelyek betartása mellett jogosult használni weboldalunkat, legyen Ön akár vendég, akár regisztrált felhasználó („Felhasználói feltételek"). Kérjük, figyelmesen olvassa el a Felhasználói feltételeket, mielőtt használni kezdi a weboldalt. Weboldalunk használatával Ön beleegyezik e Felhasználói feltételek alkalmazásába és betartásába. Ha nem egyezik bele a Felhasználói feltételek alkalmazásába és betartásába, akkor kérjük, tartózkodjon honlapunk használatától.

Velünk kapcsolatos információ

Ezt a honlapot az AstraZeneca UK Limited (a továbbiakban: Mi/Miénk) üzemelteti. Mi egy Angliában és Wales-ben 03674842 cégjegyzékszám alatt regisztrált korlátolt felelősségű társaság vagyunk, székhelyünk a 2 Kingdom Street, London W2 6BD címen található. Főbb kereskedelmi címeink megtalálhatók alább részletesen felsorolva. Közösségi adószámunk GB582323642.

A weboldal elérése

Weboldalunk elérhetősége átmenetileg engedélyezett, de fenntartjuk a jogot magunknak, hogy értesítés nélkül visszavonjuk, vagy kiegészítsük az általunk nyújtott szolgáltatást (részleteket lásd alább). Semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha weboldalunk bármely időpontban vagy időszakban elérhetetlen. Időről időre korlátozhatjuk weboldalunk bizonyos részeihez, vagy az egész weboldalhoz való hozzáférést úgy, hogy csak regisztrált fehasználóink férhessenk hozzá ezekhez.

Ha már rendelkezik felhasználói azonosító kóddal, jelszóval, vagy bármilyen más, a biztonsági eljárásainkhoz tartozó információval, illetve ezeket választja, akkor köteles ezeket bizalmas adatként kezelni, ezeket más személyekkel nem oszthatja meg. Jogunkban áll minden olyan felhasználói azonosító kódot és jelszót (akár Ön választotta ezt, akár mi adtuk) törölni, amely megítélésünk szerint jelen Felhasználói feltételek bármely rendelkezését megsértette. Beleegyezik, hogy rögtön értesít minket, amint tudomására jut, hogy felhasználói azonosító kódját és/vagy jelszavát engedély nélkül használták.

Kizárólag Önt terheli a felelősség azért, hogy biztosítsa a szükséges óvintézkedéseket weboldalunk elérése során. Továbbá kizárólag Ön felelős azért, hogy azok a személyek is tisztában legyenek a Felhasználói feltételekben foglaltakkal, és betartsák azokat, akik az Ön internet kapcsolatán keresztül férnek hozzá honlapunkhoz.

Tiltott felhasználás

Kizárólag jogszerű célok érdekében használhatja honlapunkat. Nem használhatja honlapunkat:

 • olyan módon, amely hatályos, alkalmazandó helyi, nemzeti, vagy nemzetközi jogi rendelkezéssel, vagy szabályozással ütközik;
 • olyan módon, amely jogszerűtlen vagy rosszhiszemű, vagy amelynek jogszerűtlen vagy rosszhiszemű célja vagy következménye van;
 • kéretlen, vagy nem engedélyezett hirdetés, vagy promóciós anyag, vagy bármilyen egyéb hasonló kérelem (spam) terjesztésére, vagy küldésének előidézésére;
 • arra, hogy jogosulatlanul kísérletet tegyen rendszerünk bármely részének, vagy harmadik fél hálózatának elérésére.

Interaktív szolgáltatások

Időről időre interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk honlapunkon, úgymint korlátozásoktól mentes csevegő (chat) szobák, vagy hirdetőtáblák. Amikor valamilyen interaktív szolgáltatást nyújtunk, mindig egyértelmű információkkal fogunk szolgálni Önnek a felkínált szolgáltatást illetően, arról, hogy moderálva van-e, és ha igen, akkor milyen formában (beleértve, hogy emberi vagy technikai jellegű moderátorról van szó).

Törekedni fogunk arra, hogy minden lehetséges, a felhasználókat (különösen a gyerekeket) érintő, a honlapunkon nyújtott interaktív szolgáltatás használatával kapcsolatos kockázatot felmérjünk, és minden esetben egyesével döntjük majd el, hogy alkalmas-e a releváns szolgáltatás moderálásának használata (beleértve, hogy milyen típusú moderálás használata ajánlott), ezen kockázatok fényében. Azonban nem vagyunk kötelesek felügyelni, ellenőrizni, vagy moderálni a honlapunkon nyújtott interaktív szolgáltatásokat, és kifejezetten kizárjuk a felelősségünket bármilyen olyan veszteség vagy kár vonatkozásában, amely valamely interaktív szolgáltatás felhasználó általi, tartalmi standardjainkban foglaltakkal ellentétes használatából ered (akár moderálva volt a szolgáltatás, akár nem).

Bármely interaktív szolgáltatásunk kiskorú általi használata szülő vagy gyám hozzájárulásához kötött. Javasoljuk azoknak a szülőknek, akik megengedik gyermeküknek az interaktív szolgáltatások használatát, hogy beszéljenek gyermekükkel az online biztonságról, mivel a moderálás nem adhat teljes biztonságot. Azoknak a kiskorúaknak, akik interaktív szolgáltatást használnak, tisztában kell lenniük a rájuk leselkedő lehetséges kockázatokkal.

Ahol moderáljuk az interaktív szolgáltatást, ott általában megteremtjük a lehetőségét annak, hogy kapcsolatba tudjon lépni a moderátorral, ha probléma vagy nehézség merülne fel.

Tartalmi standardok

Ezen tartalmi standardok minden olyan anyagra vonatkoznak, amelyeket Ön a honlapunk rendelkezésére bocsát (a továbbiakban: hozzájárulások), valamint minden ezzel kapcsolatos interaktív szolgáltatásra is. Mindig e standardok rendelkezéseinek tartalmával és céljával összhangban kell cselekednie. A standardok az egyes hozzájárulások külön részeire, és annak egészére is vonatkoznak.

A hozzájárulásoknak az állított tényekre vonatkozóan pontosnak, a közölt véleményekre vonatkozóan pedig hitelesnek kell lenniük. A hozzájárulásoknak meg kell felelniük az Egyesült Királyság területén hatályos jogszabályoknak, valamint a küldés helye szerinti ország jogszabályainak is.

A hozzájárulásoknak tilos:

 • olyan anyagot tartalmazni, amely valakire nézve rágalmazó jellegű;
 • olyan anyagot tartalmazni, amely obszcén, támadó jellegű, gyűlöletkeltő, vagy úszító;
 • nyíltan szexuális jellegű anyagot tartalmazni;
 • erőszakos cselekedetet pozitív színben feltüntetni;
 • a rasszbeli, nemi, vallási, nemzetiségi, fogyatékossági, szexuális beállítódottságbeli különbségen alapuló diszkriminációt hirdetni;
 • más személyhez fűződő szerzői jogokat, vagy védjegy védelme alatt álló és egyéb hasonló jellegű jogokat megszegni;
 • más személy megtévesztésére alkalmasnak lenni;
 • bármilyen jogszabályon alapuló, harmadik fél iránti kötelezettség (úgymint szerződési kötelezettség, vagy bizalmi jellegű kötelezettség) megszegésére alkalmasnak lenni;
 • bármilyen illegális cselekedet hirdetése alkalmasnak lenni;
 • mások magánszférájára nézve fenyegető, sértő, vagy támadó jellegűnek, illetve zaklatást megvalósítónak, kényelmetlenséget, vagy szükségtelen aggodalmat okozónak lenni;
 • mások zaklatására, feldühítésére, megalázására, megijesztésére vagy bosszantására alkalmasnak lennie;
 • azt a benyomást kelteni, hogy a hozzájárulás valaki mástól származik, vagy egyébként tévesen van benne feltüntetve bármely személy személyazonossága, illetve bármelynek személynek egy másik személlyel való kapcsolata;
 • azt a benyomást kelteni, hogy az tőlünk származik, és a valóság ezzel ellentétes;
 • bármilyen jogszerűtlen cselekedetet (például szerzői jogi szabálytalanság, vagy számítógépes visszaélés) támogatni, hirdetni, vagy segíteni.

Felfüggesztés és Törlés

Saját mérlegelésünk alapján eldöntjük, hogy honlapunk Ön általi használata során bekövetkezett-e ezen Felhasználói feltételek rendelkezéseinek megszegése, vagy sem. Amennyiben a Felhasználói feltételek megszegése bekövetkezett, akkor jogunkban áll az általunk megfelelőnek ítélt, és az alábbiakban nem kizárólagos jelleggel felsorolt lépések bármelyikét, vagy akár mindet is megtenni:

 • Azon jogosultságának azonnali, ideiglenes vagy tartós visszavonása, hogy honlapunkat használhassa;
 • Az Ön által a honlapunkra feltöltött cikkek vagy anyagok azonnali, ideiglenes vagy tartós eltávolítása;
 • figyelmeztető üzenet küldése;
 • jogi eljárás indítása Ön ellen a Felhasználói feltételek rendelkezéseinek megszegéséből fakadó károk (ezek közé tartoznak például, de nem kizárólag az indokolt adminisztratív és jogi költségek) megtérítése iránt;
 • további jogi eljárások indítása Ön ellen;
 • az információ megosztása a hatáskörrel rendelkező igazságszolgáltatási, és rendészeti szervekhez, amennyiben úgy véljük, hogy ez indokolt.
 • A Felhasználói feltételek rendelkezéseinek megszegése miatt alkalmazott lépésekből adódó minden felelősségünket kizárjuk.

Tagságból fakadó kötelezettségek

Amikor csatlakozott ehhez a honlaphoz, vállalta, hogy azonnal értesít minket bármilyen, a webhely használatával kapcsolatban Önt érintő követelésről, vagy lépésről, illetve, hogy kérésünkre Ön azonnal felhagy bepanaszolt cselekedetével. Beleegyezik továbbá, hogy azonnal értesít minket bármely, a regisztrációs adatait érintően bekövetkezett változásról. Az Ön kötelezettsége biztosítani, hogy regisztrációs adatai naprakészek maradjanak.

Bármikor törölheti az ezen weboldalon fennálló tagságát azzal, hogy indoklással ellátott értesítést küld részünkre www.astrazeneca.com/general-enqueries e-mail címre. Minden kommunikációnk során egyértelműen meg kell adnia a nevét, felhasználói nevét (ha rendelkezik ilyennel) és a regisztrációs adatait (ha rendelkezik ilyennel), valamint ennek a weboldalnak a nevét.

RSS Feeds Engedély

Annak érdekében, hogy gondoskodjunk arról, hogy mindig betartja ezen Felhasználói feltételekben foglaltakat, biztosítunk az Ön számára egy visszavonható, nem kizárólagos, nem kereskedelmi forgalomra készült, az egész világra kiterjedő, nem átruházható jogdíjmentes engedélyt, melyet használhat, és kitehet honlapjára, vagy másképpen egyesíthet egy Ön által generált RSS feed-del, az általunk nyújtott bármely tartalommal kapcsolatban (példaként, de nem kizárólagosan: a fejlécek, aktív linkek, forrás azonosítók, szociális könyvjelző linkek, és más olyan információk, tartalmak vagy anyagok, melyeket Ön az AstraZeneca RSS Feed-ből szeretne megkapni a kiválasztást követően) annak következtében, hogy Ön feliratkozik valamely AstraZeneca RSS Feed-re (a továbbiakban: az ""AstraZeneca Tartalom"").

Ez az RSS Feed Engedély nem ruházható át, nem újítható meg harmadik fél javára, valamint azt erre feljogosítani, illetve neki használatra engedélyt adni sem lehet. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, illetve leányvállalatainknak (alább pontosan meghatározva), valamint licencia adóinknak (adott esetben), melyet nem közvetlenül ezen RSS Fedd Engedélyen keresztül biztosítunk.

Az RSS Feed Engedélyben semmi olyan kitétel nincs, ami olyan jogot biztosítana Önnek, vagy máskülönben engedélyezné, hogy a mi védjegyoltalom alatt álló termékeinket a saját weboldalán használja, vagy feltüntesse.

Az AstraZeneca RSS Feed használata

Amennyiben szeretné valamely AstraZeneca RSS Feed-et a saját weboldalán, vagy egy másik RSS Feed részeként használni, akkor győződjön meg arról, hogy biztosítva van egy félreérthetetlen és működő link, mely egy olyan weboldalra irányít tovább, amely tartalmazza az AstraZeneca RSS Feed-et. Továbbá győződjön meg arról is, hogy a weboldalának látogatói, vagy bármely, az AstraZeneca RSS Feed-et tartalmazó releváns RSS feed feliratkozói tisztában vannak azzal, hogy az AstraZeneca RSS Feed ennek az RSS Feed Engedélynek a tárgyát képezi. Minden esetben biztosítania kell, hogy az AstraZeneca RSS Feed-ben tárolt tartalomnak a megfelelő tulajdonságot adta, az által, hogy egyértelműen kijelenti: ""Ez a tartalom az AstraZeneca UK Limited honlapjáról, www.astrazeneca.com domain-ről származik"". Ezen felül biztosítania kell, hogy minden védjegyoltalmat jelző értesítő jelet, és az azzal jelölt tartalmat az eredeti formájában megtartott.

Az AstraZeneca RSS Feed(ek) és/vagy az AstraZeneca Tartalmak használatával Ön garanciát és felelősséget vállal azért, hogy azon oldalak közül, melyeken Ön az AstraZeneca RSS Feed-et használja, vagy olyan feed-et alkalmaz, amit Ön generált (vagy cselekedetével ezt előidézte), de tartalmazza az AstraZeeca RSS Feed-et (vagy annak bármely részét), egyik oldal sem váltja ki jóhírnévhez való jogunk megsértését, illetve képeink, szimbólumaink, nevünk megbecsülésének csökkenését. Kifejezetten felel azért, hogy az előbbiekben foglaltak nem tartalmazhatnak semmilyen olyan anyagot, amely harmadik fél szellemi alkotásokhoz való jogát sérti, vagy amelyet egy józan belátási képességgel rendelkező ember a fentebb leírt Tartalmi Standardok megsértéseként értékelhetne.

Tilos közvetlenül, vagy közvetve azt a látszatot keltenie, hogy helyeslünk, vagy jóváhagyunk bármilyen olyan tartalmat, ami olyan RSS feed honlapján, vagy más formában történű megnyilvánulásán valósul meg, amely tartalmazza az AstraZeneca RSS Feed-et, beleértve (nem kizárólagos jelleggel) az Ön által, harmadik fél által, illetve bármilyen más jogi személy (és egyéb entitás), vagy természetes személy által létrehozott tartalmat. Nem számíthat fel díjat (akár közvetlenül, akár közvetve) a weboldalát használók, vagy feliratkozók irányába annak a feed-nek a használatáért, melyért Ön felelős, és amely lehetőséget biztosít az AstraZeneca RSS Feed, vagy bármely AstraZeneca tartalom, illetve annak bármely részének elérésére. Nem rendelkezik engedéllyel, és jogosítvánnyal arra, hogy viszonteladja, vagy bármilyen más módon kereskedelmi forgalomba hozza az AstraZeneca RSS Feed vagy bármely AstraZeneca Tartalom egészét vagy valamely részét.

Podcast Engedély

Annak érdekében, hogy gondoskodjunk arról, mindig betartja a Felhasználói feltételekben foglaltakat, biztosítunk az Ön számára egy visszavonható, nem kizárólagos, nem kereskedelmi forgalomra készült, az egész világra kiterjedő, nem átruházható jogdíjmentes engedélyt, mellyel lehetővé válik az Ön számára, hogy letöltsön erről a honlapról, és használhassa az AstraZeneca Podcastokat. Ez a Podcast Engedély nem ruházható át, nem újítható meg harmadik fél javára, valamint azt erre feljogosítani, illetve neki használatra engedélyt adni sem lehet. Minden olyan jogot fenntartunk magunknak, illetve leányvállalatainknak (alább pontosan meghatározva), valamint licenciaadóinknak (adott esetben), melyet nem közvetlenül ezen Podcast Engedélyen keresztül juttatunk. A Podcast Engedélyben semmi olyan kitétel nincs, ami olyan jogot biztosítana Önnek, vagy máskülönben engedélyezné, hogy a mi védjegyoltalom alatt álló termékeinket használja.

Az AstraZeneca Podcast használata

Az AstraZeneca Podcast kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi jellegű felhasználására szolgál. Tilos az AstraZeneca Podcastot másolnia, reprodukálnia, újból közzétennie, postára adnia, kiposztolnia, rádión, vagy televízión sugároznia, továbbadnia, nyilvánosan elérhetővé tennie, eladnia, vagy bármilyen más módon kereskedelmi forgalomba hoznia, illetve közzétennie. Tilos az AstraZeneca podcastot átszerkesztenie, megváltoztatnia, vagy extra tartalmat hozzá adnia bármilyen módon, illetve tilos továbbá bármilyen más anyaggal való egyesítése, vegyítése. Tilos az AstraZeneca Podcastot promotálás, reklámozás, illetve annak céljából letöltenie, hogy azáltal megváltoztassa az Ön (vagy harmadik fél) és köztünk, ügynökeink, alkalmazottaink vagy az AstraZeneca Podcasthoz hozzájárulók között fenálló kapcsolatot. Nem használhatja az AstraZeneca Podcastot olyan módon, amely a mi, vagy leányvállalataink nevének, jóhírnevének, illetve megbecsülésének a sérelmével jár, vagy azzal fenyeget.

Kártérítés

Kötelezettséget vállal arra, hogy teljeskörűen megtéríti felénk, illetve leányvállalataink felé az Ön által az RSS Feed Engedély és/vagy a Podcast Engedély megszegése következtében minket, vagy leányvállalatainkat ért kárt, elmaradt hasznot, költségeket (beleértve a jogi és szakmai bírságokat, és díjakat).

Nyilatkozat

Habár minden indokolt lépést megteszünk ennek a weboldalnak az összeállítása érdekében, kifejezetten kijelentjük, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan cselekedetért, amelyet más személyek, vagy szervezetek az ezen honlapon megtalálható, általunk vagy harmadik fél által nyújtott információ felhasználásával hajtanak végre. Ezen weboldalon fellelhető semmilyen szöveg, vagy információ nem tekinthető tanácsadásnak, javaslattételnek, valamint ezen weboldal nem képezheti semmilyen döntés, vagy cselekedet alapját. Az egészségügy folyamatos fejlődésére tekintettel az ezen webodalon megtalálható információk egyike sem tekinthető folyamatosan naprakész jellegűnek, ezeket az „A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK SZERINT” és „TUDOMÁSUNK SZERINT” kifejezésekkel jelezzük.

SEM KÖZVETETT SEM KÖZVETLEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK JELEN WEBOLDAL TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE (NEM KIZÁRÓLAGOS JELLEGGEL) AZ IDŐBELI PONTOSSÁGOT, ÁRFOLYAMOKAT, HITELESSÉGET, TELJESSÉGET, AZ ADOTT TARTALOM EGYÉNI JELLEGŰ MEGFELELŐSSÉGÉT, VAGY A WEBOLDAL ALKALMAZÁSÁVAL ELÉRT EREDMÉNY HIBÁTLANSÁGÁT.

Beleegyezik, hogy az ezen weboldalról letöltött, vagy arról beszerzett információk használatáért kizárólagosan Ön tartozik felelősséggel. Néhány jogrendszer tiltja a felelősség ilyen jellegű áthárítását, így e jogrendszerekben a fentebbi kikötés érvénytelennek tekintendő. A jelen weboldalon található információk nem tekinthetők a részletes, és megfelelő tájékoztatáson alapuló egészségügyi tanácsadást helyettesítő eszköznek, továbbá nem áll módunkban választ adni a személyes egészségügyi tárgyú kéretlen e-mailekre. Jelen weboldalon található termékleírások országonként különbözhetnek. A páciensek, és egészségügyi szakemberek mindenképpen lépjenek kapcsolatba a helyi egészségügyi forrásokkal és szabályozó szervekkel annak érdekében, hogy megtudják, saját országukban mely információk tekinthetők hitelesnek. MINDEN ESETBEN KONZULTÁLJON MEGFELELŐ KÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERREL A JELEN WEOLDALON FELTÜNTETETT BÁRMELY SPECIÁLIS PROBLÉMÁVAL, VAGY ÜGGYEL KAPCSOLATBAN, MIELŐTT BÁRMILYEN KONKRÉT LÉPÉSEKET TENNE.

Jelen weboldalon semmi sem tekintendő befektetésre, vagy részvényügyletre, illetve bármilyen más módon az ADR-ek vagy az AstraZeneca PLC egyéb értékpapírjainak felvásárlására történő felhívásnak. A valóságban a tényleges eredmények, és gyarapodások lényegesen eltérhetnek a jelen honlapon megtalálható előrejelzésekben, véleményekben, vagy elvárásokban megfogalmazottaktól. Az értékpapírok árának múltbéli alakulása nem tekinthető biztos alapnak, és előrejelzésnek azok jövőbeli alakulását illetően.

A mi felelősségünk

A hatályos jogszabályok adta keretek között mi, és Cégcsoportunk tagjai (alább részletezve), valamint a velünk kapcsolatban álló harmadik felek, jelen pontban kifejezetten kizárjuk felelősségünket az alábbiak tekintetében:

Minden olyan feltétel, garancia, és egyéb hasonló kifejezések, amelyeket máskülönben az állami vagy jogi vagy az esetjogi rendelkezések magukban foglalnak; és

Bármely olyan közvetlen vagy közvetett kártéítési felelősség, mely a weboldalunkkal, illetve annak elérhetetlenségével, vagy a weboldalunkkal kapcsolatban álló bármely másik weboldal, és az arra feltöltött anyagokkal kapcsolatban bármely felhasználó által okozottan felmerül, beleértve nem kizárólagos jelleggel az (i) elmaradt bevétel, (ii) üzlet elvesztése, (iii) profit és szerződések elvesztése, (iv) a remélt hasznok elvesztése, (v) adat elvesztése, (vi) a jóhírnév, megbecsülés, brand érték elvesztése, (vii) a vezetőség és az irodai dolgozók elvesztegetett munkaideje, (viii) bármilyen más felmerülő veszteség, ha károkozó magatartás (beleértve gondatlanság), szerződésszegő magatartás okozta, még ha az előre látható is volt.

A fentiek nem érintik a gondatlan magatartásunk következményeképpen személyek halállával vagy sérülésével járó eseményekkel kapcsolatban felmerülő felelősségünket, továbbá nem érintik a megtévesztéssel, illetve az alapvető fontosságú dolgok elferdítésével kapcsolatban felmerülő, valamint az alkalmazandó hatályos jogszabályok által ki nem zárható, át nem hárítható felelősségünket.

Nem vállalunk felelősséget azért, hogy a jelen weboldal által nyújtott funkciók folyamatosan megszakítás-, és hibamentesek lesznek, hogy a felmerülő hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy szolgáltató által biztosított szerverek vírusoktól, és rendszerhibáktól (bug) mentesek lesznek."

Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogok

Jelen weboldal, és az azon közölt anyagok, beleértve nem kizárólagos jelleggel minden a jelen weboldalon található dokumentumot, fájlt, szöveget, képet, RSS Feed-et, hangfájlt, Podcastot, videófájlt, flash oktatóanyagot, ábrát, diagrammot, eszközt és kódot, valamint a honlap egészének általános megjelenését, az AstraZeneca UK Limited vállalat, és annak leányvállalatai vagy külső parterei szellemi tulajdonjogát képezi. Ezek a munkák védjegyoltalom alatt állnak a világ minden országában. Minden ilyen jog fenntartva.

Felhatalmazást kap, hogy egyszeri másolatot készítsen, és kivonatokat nyomtasson erről a honlapról (kivéve a harmadik fél tulajdonát képező tartalmakat, melyeket külön jelölünk) az azokra vonatkozó védjegyoltalmi és tulajdonosi értesítőben meghatározott nem kereskedelmi jellegű felhasználásra. Az AstraZeneca semmilyen neve, logója, védjegyoltalom alatt álló terméke nem reprodukálható a külön írásos formában nyújtott engedélyünk hiányában. A honlapunkon található anyaghoz kapcsolódó szerzői státuszunk (beleértve az elismert közreműködőkét is) minden esetben elismertnek tekintendő, nem kérdőjelezhető meg.

A fentebb említettek kivételével tilos a jelen weboldal tartalmának, mint egésznek, vagy egy részének a reprodukálása, beleértve annak szerkesztését, a weboldalon található tartalmakon alapuló, származékos jelleggel történő alkotó munkát, más weboldallal, elektronikus adattároló rendszerekkel, vagy publikációkkal történő összekeverését, vegyítését, egyesítését. Tilos bármely diagrammot, illusztrációt, fényképet, videót, vagy hangfelvételt, illetve ezek sorozatait, vagy bármilyen grafikont a hozzá tartozó szövegtől elkülönült formában használni. Más weboldalon található, jelen weboldalra átirányító link csak a mi írásos kifejezett engedélyünkkel létesíthető.

Nem tudjuk garantálni, hogy a jelen honlapon található, harmadik fél tulajdonát képező tartalmat használhatja. Ennek érdekében kérje a tulajdonos harmadik fél engedélyét, mielőtt elkezdi használni, vagy letölteni a kérdéses tartalmat. A védjegy oltalommal ellátott tartalmat, illetve magát a védjegy jelzését tilos megváltoztatni, a megfelelő engedélyek hiányában.

Ezen a honlapon semmi sem értelmezendő bármilyen más jog, vagy engedély megadásaként, átruházásaként, kivéve a fentebb megfogalmazott korlátozott hozzájárulást.

Ezen a honlapon megtalálható minden termék és név az AstraZeneca UK Limited, és annak leányvállalatai védjegyoltalom alatt álló tulajdonát képezi, kivéve azok, amelyek más társaságok védjegy oltalma alatt álló termékeiként és neveiként vannak megjelölve.

A felhasználó által szolgáltatott információ felhasználásának joga

Beleegyezik, hogy amennyiben bármilyen anyagot bocsát ennek a weboldalnak a rendelkezésére (beleértve nem kizárólagos jelleggel a személyes információt, know-how-t, kommenteket, ötleteket, kérdéseket, technikákat, kivonatokat, vagy hasonlókat), akkor (i) ez az anyag bizalmasnak minősül (ii) ezen anyag tekintetében tulajdonjogáról a javunkra lemond (iii) valamint, hogy ez a beleegyezés visszavonhatatlan, világszerte érvényes, örökre szól, jogdíjmentes, nem exkluzív engedély arra, hogy az így kapott anyagot korlátozás nélkül bármilyen célra felhasználjuk, felfedjük, másolatot készítsünk róla, módosítsuk, átalakítsuk, a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegyük és lefordítsuk. Fenntartjuk a jogot, hogy kizárólagos mérlegelésünk alapján értesítés nélkül eltávolítsunk, vagy töröljünk bármilyen anyagot, amit ezen weboldal rendelkezésére bocsát. Jogunkban áll továbbá, hogy felfedjük az Ön személyazonosságát olyan harmadik fél felé, aki azt állítja, hogy az Ön által weboldalunkra feltöltött valamely anyag az ő szellemi tulajdonhoz fűződő jogát, vagy a háborítatlan magánélethez való jogát sérti. Minden Önnel kapcsolatos információt az Adatvédelmi Irányelveinkkel összhangban kezelünk.

Vírusok, hackelés és egyéb támadások

Tilos visszaélni honlapunkkal és szándékosan arra használnia, hogy vírusokat, trójai faló programokat, férgeket, logikai bombákat, és egyéb rosszindulatú, technológiai szempontból káros anyagokat terjesszen azon keresztül. Tilos jogosulatlan hozzáférést létesítenie (vagy akár megpróbálni létesíteni) weboldalunkra, a szerverre, melyen a weboldalunkat tárolják, vagy bármely olyan szerverre, számítógépre, adatbázisba, mely kapcsolatban áll weboldalunkkal. Tilos weboldalunkat szolgáltatásbénító támadással, vagy szétosztott szolgáltatásbénító támadással megtámadnia.

Ezen rendelkezés megszegésével a Computer Misuse Act 1990 (Számítógépes Visszaélés Törvény 1990) elleni bűncselekményt követ el. Bármely ilyen magatartást jelenteni fogunk az illetékes rendészeti szerveknek, és együtt fogunk működni ezekkel a szervekkel, úgy, hogy felfedjük nekik az Ön személyazonosságát. Ezen rendelkezés megszegése esetén az Ön joga, hogy használja weboldalunkat, azonnali hatállyal megszűnik.

Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért, melyet a weboldalunk használata, vagy onnan való anyagok letöltése, illetőleg az ott linkelt weboldalak megnyitása során bekövetkező szétosztott szolgáltatásbénító támadás, vírusok, vagy más technológiai szempontból káros anyagok által az Ön számítógépes felszerelésében, számítógépes programjaiban, adataiban, illetve más tulajdonát képező anyagban keletkeznek. Bevett gyakorlatunkkal összhangban javasoljuk Önnek, hogy a kereskedelmi forgalomban megtalálható, naprakész vírusirtó programok segítségével ellenőrizzen minden, ezen honlapról származó anyagot és tartalmat, amit letöltött, vagy amihez máshogyan hozzáfért.

Erre a weboldalra átirányító linkek

Tilos előzetes írásos beleegyezésünk hiányában átirányító linket létesítenie honlapunkhoz. A beleegyezés megadását követően is, minden ilyen linket tisztességes és jogszerű módon kell közzétenni, valamint úgy, hogy az ne sértse, vagy veszélyeztesse jó hírnevünket, illetve, hogy abból előnyt ne kovácsoljon saját célokra. Kifejezetten tilos ilyen linkeket úgy létesíteni, hogy azt a látszatot keltse, hogy abba bármilyen belegyezésünket, ahhoz bármilyen hozzájárulásunkat adtuk, miközben a valóság ezzel ellentétes. Tilos olyan weboldalról linket létesítenie, ami nem az Ön sajátja.

Tilos a weboldalunkat bármely másik weboldalon belüli keretben megjeleníteni. Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül visszavonjuk a linkek létesítéséhez adott hozzájárulásunkat. A weboldal, melyről a linket létesíti, mindenben meg kell, hogy feleljen jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal.

Harmadik fél honlapja és azok tartalma

Ez a weboldal tartalmazhat harmadik fél tulajdonát képező tartalmat (például cikkek, kép könyvtárak, adatállományok vagy kivonatok), továbbá tartalmazhat úgynevezett hiperlinkeket harmadik fél által fenntartott weboldalakhoz. Az ilyen jellegű tartalmakat és linkeket előzékenységből biztosítjuk felhasználóink számára. A linkeket kizárólag az Ön információ szerzése céljából biztosítjuk. Mivel nem rendelkezünk irányítási képességgel a harmadik fél által fenntartott weboldalak és azok ezen honlap által hivatkozott tartalma felett, ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk ezekért a weboldalakért, azok tartalmáért, illetve azok elérhetőségéért. Kifejezetten úgy nyilatkozunk, hogy nem vállalunk semmilyen felelősséget azért, ha egy harmadik fél tulajdonát képező tartalom (mindegy, hogy ezen a weboldalon, vagy bármely másikon tették közzé) valamely személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogát sérti.

Ezen weboldal megváltoztatása

Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés küldése nélkül megváltoztassuk ezt a weboldalt, vagy annak bármely részét, illetve a Felhasználói feltételeket. Ha bármilyen változás következett be a Felhasználói feltételekben, akkor az Önre nézve akkortól kezdve érvényes, mikor legközelebb megnyitja a honlapot. Elvárjuk, hogy időről időre ellenőrizze ezeket a Felhasználói feltételeket, mivel az abban bekövetkező változások Önre is vonatkozhatnak. A fentiekben előadottak dacára azonban nem vagyunk kötelesek naprakészen tartani ezt a weboldalt. Amennyiben szükségessé válik, felfüggeszthetjük a hozzáférést ehhez a honlaphoz, vagy akár korlátlanul be is zárhatjuk azt.

IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices (A helyes gyógyszermarketing gyakorlata)

Valamennyi ezen a honlapon található promóciós tartalom az IFPMA Code of Pharmaceutical Marketing Practices irányelveire tekintettel került megalkotásra. Ezen weboldal használatával beleegyezik, hogy bármilyen aggodalma, vagy gondja merül fel a tartalommal kapcsolatban, azt először velünk tudatja. Ha nincs megelégedve a válaszunkkal, vagy más reakciónkkal, akkor, és csakis akkor fordulhat panaszával az IFPMA (Svájc, Genf) szervezetéhez. Az ország specifikus promóciós tartalmakra vonatkozó panaszokat választás szerint az IFPMA helyett az érintett ország szerinti Gyógyszergyártók Szövetségéhez is el lehet küldeni.

Igazságszolgáltatás és Alkalmazandó jog

Az angol bíróságoknak kizárólagos joghatósága van minden olyan követelést illetően, mely weboldalunk látogatásával összefügg, habár fenntartjuk a jogot, hogy ezen fentebbi feltételek megszegése esetén az eljárást a lakóhelye szerint illetékes, vagy más releváns országban illetékes bíróságok folytassák le. Ezen Felhasználói feltételek az angol jogrendszerrel összhangban került megalkotásra.

Hogyan lépjen kapcsolatba velünk

Kapcsolatba léphet velünk, ha üzenetet küld a www.astrazeneca.com/general-enquiries e-mail címre.

Az ""AstraZeneca"" valamint a ""Cégcsoport"" kifejezések jelentése: AstraZeneca UK Limited és Leányvállalatai. Jelen Felhasználói feltételekben a ""Leányvállalatok"" jelentése: bármely olyan vállalat, vagy üzleti entitás, jogi személy, mely az AstraZeneca UK Limited irányítása alatt áll. Az „irányítás"" kifejezés jelentése ebben az esetben: közvetlen, vagy közvetett tulajdon a (i) vállalat, vagy más entitás szavazatainak ötven, vagy ennél magasabb százalékában; vagy a (ii) gazdasági tevékenység céljából létrehozott jogi személy, vagy a vállalattól eltérő egyéb üzleti entitás profitjában ötven, vagy ennél magasabb százalékában; vagy (iii) kereskedelmi társulás esetén bármely más, a fő üzleti partnerben meglévő összehasonlítható és felmérhető érdekeltség.