Adatvédelmi Nyilatkozat

Mi az AstraZeneca Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) („AstraZeneca”, „Mi”), az AstraZeneca csoporthoz tartozó vállalatként (www.astrazeneca.com) nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét, titokban tartását és biztonságát. Ez az Adatvédelmi Nyilatkozat ismerteti, milyen személyes adatokat gyűjthetünk Önről, és hogyan használhatjuk fel azokat.

Időről-időre módosíthatjuk ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot. Ezért arra kérjük, hogy alkalmanként ellenőrizze ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatot, hogy mindig tisztában legyen azzal, melyek az Ön személyes adataira vonatkozó legfrissebb szabályozások. Természetesen tájékoztatni fogjuk azokról a változásokról, amelyekkel kapcsolatban jogszabályi kötelezettség terhel bennünket.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK?

Ezen bejelentőlap kitöltésének részeként személyes adatokat fogunk gyűjteni és kezelni Önnel kapcsolatban. Az alább részletezett módon különböző személyes adatokat fogunk kérni Öntől, attól függően, hogy Ön egészségügyi szakember, beteg, vagy egy beteg nevében eljáró személyként (Egyéb/Beteg Képviselője) tölti ki a bejelentőlapot.

Egészségügyi szakember: Ha egy beteg nevében eljárva tölti ki a bejelentőlapot, vagy egy beteggel kapcsolatban ad meg adatokat, akkor az alábbi személyes adatokat fogjuk kérni Öntől:

 • Név
 • Foglalkozás
 • Kapcsolattartási adatok (lakcím, telefonszám, e-mail cím, faxszám)

Egyéb/Beteg Képviselője: Ha egy beteg nevében tölti ki a bejelentőlapot, vagy egy beteggel kapcsolatban ad meg adatokat, akkor az alábbi személyes adatokat fogjuk begyűjteni Önről:

 • Név
 • Kapcsolattartási adatok (lakcím, telefonszám, e-mail cím, faxszám)

Beteg: Ha saját magára vonatkozóan tölti ki a bejelentőlapot, akkor az alábbi személyes adatokat fogjuk begyűjteni Önről:

 • Név
 • Kapcsolattartási adatok (lakcím, telefonszám, e-mail cím, faxszám)
 • Születési idő
 • Nem
 • Az Ön által tapasztalt mellékhatások részletezése, beleértve annak kezdeti és végső időpontját is
 • Az Ön által szedett AstraZeneca készítménnyel kapcsolatos információk, beleértve a gyógyszeres kezelés okát, a készítmény szedésének kezdeti és végső időpontját, az adagolást és a készítmény szedésének gyakoriságát
 • Bármilyen további információ, amelyet meg kíván osztani velünk

Ha Ön egy nemkívánatos eseményt bejelentő beteg, akkor az AstraZeneca a jelentési folyamat és az Ön által jelentett mellékhatás utánkövetése során hozzájuthat különleges adatokhoz is Önnel kapcsolatban, beleértve a fizikai vagy szellemi egészségével kapcsolatos adatokat is.

HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Ezeket az információkat (beleértve a különleges adatokat is) Ön nyújtja nekünk, mi pedig az alkalmazandó jogszabályi követelményekkel összhangban használjuk ezeket, hogy biztosítsuk az egészségügyi ellátás, a gyógyszerkészítmények és eszközök magas színvonalát és biztonságosságát, különös tekintettel az AstraZeneca termékeivel kapcsolatosan felmerülő mellékhatások bejelentésének kötelezettségére.

Ennek részeként felvehetjük Önnel a kapcsolatot, ha további információra lenne szükségünk az Ön által jelentett nemkívánatos eseménnyel kapcsolatban, vagy ha tájékoztatást szeretnénk nyújtani az ügyben megtett intézkedésekről, amennyiben Ön ezt kérte. Ha nem sikerül átadnia részünkre a szükséges személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudjuk utánkövetni az Ön által jelentett nemkívánatos eseményt, illetve nem tudunk Önnek tájékoztatást adni ezzel kapcsolatosan. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Ön egészségügyi szakember, akkor javasolt, illetve bizonyos országokban jogszabályi kötelezettség is bejelenteni az Ön által tapasztalt vagy feltételezett mellékhatásokat, valamint kérés esetén további információkat is biztosítani ezzel kapcsolatban.

Néhány esetben előfordulhat, hogy kénytelenek vagyunk az Ön által adott ilyen információkat (beleértve a különleges adatokat is) a készítményeinkkel kapcsolatos jogi követeléseink megalapozása, gyakorlása és megvédése kapcsán, jogi érdekeinkkel összhangban felhasználni belföldön vagy külföldön (kérjük, olvassa el az alább található NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS részt is).

HOGYAN TÁROLJUK AZ ADATAIT?

Az AstraZeneca a helyben hatályos jogszabályok rendelkezéseivel és a vállalat dokumentum-megőrzési szabályzatával összhangban fogja tárolni az Ön személyes adatait a szükséges ideig, hogy eleget tegyen a jogszabályi kötelezettségeknek, illetve a jogi követeléseink megalapozása, gyakorlása és megvédése céljából. Amikor e célok érdekében az Ön személyes adataira a továbbiakban már nincs szükség, azok biztonságos módon törlésre kerülnek. Ezt azt jelenti, hogy az AstraZeneca akár több évig is tárolhatja az Ön személyes adatait az adatfeldolgozás céljától és szükségességétől függően. Az AstraZeneca belső dokumentum-megőrzési rendelkezéseivel kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra: www.astrazenecapersonaldataretention.com

KI FÉRHET HOZZÁ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

Lehetséges, hogy az Ön személyes adatai (beleértve a különleges adatokat is) továbbküldésre kerülnek helyi vagy külföldi szabályozó, ellenőrző szervek, illetve más, az AstraZeneca csoportba tartozó vállalatok részére, a jelen nyilatkozatban megjelölt célokból. Személyes adatait megoszthatjuk továbbá bizonyos harmadik felekkel is, úgymint könyvvizsgálókkal és tanácsadókkal, annak érdekében, hogy megfeleljünk a belső és külső követelményeknek, a hatósági és bűnüldöző szerveknek és az esetleges peres feleknek, ha ez jogszabályon alapuló jelentési kötelezettségünkhöz, vagy ilyen követeléshez szükséges, valamint az AstraZeneca, vagy egy AstraZeneca csoportba tartozó vállalat üzleti partnerével vagy jogutódjával is, abban az esetben, ha az üzleti tevékenysége vonatkozásában egészben vagy részben elad, felszámol, vagy létrehoz egy üzleti együttműködést, illetve közös vállalkozást.

Abban az időszakban, amíg az adatait az AstraZeneca kezeli, a betegek azonosíthatóságát lehetővé tévő adatokhoz kizárólag csak a beteg lakhelye szerinti országban működő AstraZeneca leányvállalat gyógyszerbiztonsági részlegének tagjai, valamint az AstraZeneca számára a személyes adatok tárolását biztosító, globális támogatást nyújtó számítástechnikai szolgáltató és rendszergazda férhetnek hozzá. Az adatok gyógyszerbiztonsági munkatársakon és rendszergazdákon túlmutató felhasználását vagy közzétételét megelőzően az AstraZeneca a betegek azonosítására alkalmas minden adatot (név, kezdőbetűk, vagy lakcím) eltávolít. A bejelentés orvosi értékeléséhez szükséges információk, mint a kor és nem, felfedhetőek a kormányzati, illetve állami szervek részére, a jogszabályon alapuló és egyéb szabályozási kötelezettségünknek való megfelelés érdekében.

NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS:

Az AstraZeneca jogi személyei és harmadik felei a világ számos pontján megtalálhatóak, többek között olyan országokban is, amelyek nem nyújtanak ugyanazon fokú jogi védelmet a személyes adatok vonatkozásában, mint az Ön oszága. Az AstraZeneca a helyben hatályos adatvédelmi követelményeknek és a belső általános adatvédelmi szabványok megfelelően fog eljárni az adatok továbbításakor, illetve az AstraZeneca meg fogja tenni a célországban alkalmazandó hatályos jogszabályok által megengedett szükséges biztonsági intézkedéseket is. Függetlenül attól, hogy melyik országba kerülnek továbbításra az Ön személyes adatai, mi kizárólag csak azzal a szűk személyi körrel fogjuk megosztani azokat, akiknek mindenképpen tudomást kell szerezniük róluk, és velük is csak megfelelő szabályozás betartása mellett (mint például az AstraZeneca Kötelező Társasági Szabályai (Binding Corporate Rules, lásd alább) és az EU Standard Szerződési Záradékai). Ön is megkaphatja az AstraZeneca Kötelező Társasági Szabályainak és az EU Standard Szerződési Záradékainak másolati példányát, amennyiben erre irányuló kérésével megkeresi az AstraZenecát az alábbi címen: privacy@astrazeneca.com.

KÖTELEZŐ TÁRSASÁGI SZABÁLYOK:

A személyes adatokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeinknek való megfelelést a Kötelező Társasági Szabályok (KTSZ) rendszerének megvalósításával is biztosítottuk. A KTSZ-ek meghatározzák, milyen adatvédelmi kötelezettségei vannak az AstraZenecának a személyes adatok nemzetközi adattovábbítása esetén az Európai Gazdasági Közösség, vagy a személyes adatok használatára vonatkozóan hasonló korlátozásokkal rendelkező országok területén működő leányvállalatainknál.

A KTSZ-einket több országos adatvédelmi szabályozó hatóság is jóváhagyta, és azon országokban, ahol ezek alkalmazandóak, kötelesek vagyunk betartani az alábbiakat:

 1. Kizárólag csak meghatározott célokra használhatjuk a személyes adatokat;
 2. Lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy az általunk tárolt személyes adatok pontosan kerültek rögzítésre és naprakészek;
 3. Megfelelő lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megelőzzük a személyes adatok jogszerűtlen felhasználását, véletlen elvesztését vagy megsemmisülését.

Ezekről a kötelezettségekről részletesebb információt talál erre a hivatkozásra kattintva. A KTSZ-ek és az azokon alapuló jogok nem vonatkoznak az EGK-n kívüli országokból származó személyes adatokra.

HOGYAN VÉDJUK MEG AZ ÖNNEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT?

Megfelelő adatvédelmi és biztonsági szabályokat alkalmazunk, hogy az elvárható és lehetséges legnagyobb mértékben biztosítsuk az Önnel kapcsolatos információk és személyes adatok biztonságát és sértetlenségét.

A belső általános adatvédelmi szabványokban további információkat találhat azzal kapcsolatosan, hogyan tesz eleget az AstraZeneca adatvédelmi kötelezettségeinek

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Bármikor kapcsolatba léphet az AstraZenecával a https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ elérhetőségen annak érdekében, hogy hozzáférést kérjen az általunk tárolt személyes adataihoz, hogy bármilyen elírást javítson, az adatok törlését vagy a személyes adatai feldolgozásának korlátozását kérje, vagy a feldolgozás bizonyos típusai ellen tiltakozzon. Amennyiben az ilyen irányú kérés ellentétes lenne az AstraZeneca, vagy leányvállalata által alkalmazandó hatályos jogszabályi kötelezettségekkel, vagy a tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatokkal, illetve a vonatkozó eljárási szabályzat rendelkezéseivel, az AstraZeneca nem tud eleget tenni a kérésének, azonban Ön kérheti, hogy a továbbiakban korlátozzuk személyes adatainak felhasználását.

Az AstraZeneca kijelölt Adatvédelmi Felelőse ellenőrzi és felügyeli, hogy az AstraZeneca megfelel-e az adatvédelmi jogszabályoknak. Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak feldolgozását illetően, az Adatvédelmi Felelőssel az alábbi e-mail-címen léphet kapcsolatba: privacy@astrazeneca.com, illetve levelet küldhet az alábbi postai címre: Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England. Amennyiben az Ön személyes adatának az AstraZeneca által történő feldolgozását az EU joga szabályozza, akkor panaszt is benyújthat a lakóhelye szerinti, megfelelő adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. A vonatkozó felügyeleti hatóság nevét és kapcsolattartási adatait erre a hivatkozásra kattintva találja: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Utolsó frissítés: 2018. április