Politika zaštite osobnih podataka

AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb („AstraZeneca“, „mi“, „naš“ i sve izvedenice tih pojmova), trgovačko društvo koje pripada grupaciji društava AstraZeneca (www.astrazeneca.com), shvaća Vašu privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka vrlo ozbiljno. U ovoj Politici zaštite osobnih podataka navodi se koje podatke ćemo možda prikupljati o Vama i kako ih smijemo koristiti.

Možda ćemo povremeno mijenjati ovu Politiku zaštite osobnih podataka. Stoga Vas molimo da povremeno pregledate ovu Politiku zaštite osobnih podataka, kako biste bili sigurni da ste upoznati s najnovijom verzijom koja će se odnositi na Vaše osobne podatke. Mi ćemo Vas, naravno, obavijestiti o svim izmjenama kada smo to dužni učiniti.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

U sklopu ovog obrasca prikupit ćemo i koristiti osobne podatke o Vama. Podaci koji će se prikupljati o Vama razlikovat će se ovisno o tome jeste li zdravstveni radnik, bolesnik ili netko tko ispunjava obrazac u ime bolesnika (druga osoba/predstavnik bolesnika), kako je opisano u nastavku.

Zdravstveni radnik: Ako ispunjavate ovaj obrazac u ime bolesnika, osim podataka o bolesniku, prikupit ćemo i sljedeće osobne podatke o Vama:

 • Ime i prezime
 • Zanimanje
 • Kontakt podatke (kao što su: adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj faksa)

Druga osoba/predstavnik bolesnika: Ako ispunjavate ovaj obrazac u ime bolesnika, osim podataka o bolesniku, prikupit ćemo i sljedeće osobne podatke o Vama:

 • Ime i prezime
 • Kontakt podatke (kao što su: adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj faksa)

Bolesnik: Ako sami ispunjavate ovaj obrazac, prikupit ćemo sljedeće osobne podatke o Vama:

 • Ime i prezime
 • Kontakt podatke (kao što su adresa, broj telefona, e-mail adresa, broj faksa)
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Informacije o nuspojavi ili nuspojavama koje ste doživjeli, uključujući datume njihova početka i završetka
 • Informacije o lijeku tvrtke AstraZeneca koji ste uzimali, uključujući razlog liječenja tim lijekom, podatke o primijenjenom lijeku, datum početka i završetka primjene lijeka, dozu, jediničnu dozu i učestalost primjene lijeka
 • Sve dodatne informacije koje nam odlučite dati

Ako ste bolesnik koji prijavljuje nuspojavu, AstraZeneca će možda prikupiti osjetljive osobne podatke o Vama, uključujući informacije o Vašem tjelesnom ili metalnom zdravlju, u sklopu procesa prijavljivanja i praćenja nuspojave koju ste prijavili.

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Podaci koje nam date (uključujući osjetljive osobne podatke) koristit će se u skladu s primjenjivim regulatornim zahtjevima za osiguravanje visokih standarda kvalitete i sigurnosti zdravstvene skrbi te lijekova ili medicinskih proizvoda, a osobito za ispunjavanje zakonskih i regulatornih obveza društva AstraZeneca koje se odnose na prijavljivanje nuspojava povezanih s našim lijekovima.

Kao dio toga, možda ćemo Vas kontaktirati ako nam budu potrebne dodatne informacije o nuspojavi koju ste prijavili, kao i da Vam dostavimo povratne informacije o poduzetim mjerama, ako ste ih zatražili. Dakle, ako nam ne date svoje osobne podatke, možda nećemo moći pratiti nuspojavu koju ste prijavili, niti Vam dostaviti povratne informacije. Ako ste zdravstveni radnik, potičemo Vas da prijavite sve nuspojave koje primijetite ili na koje posumnjate te da dostavite sve dodatne informacije o njima koje se od Vas zatraže; to bi u nekim zemljama mogla biti i Vaša zakonska obveza.

U nekim ćemo slučajevima informacije koje nam date (uključujući osjetljive osobne podatke) možda morati obrađivati u skladu s našim legitimnim interesima za potrebe utvrđivanja, ispunjavanja ili obrane zakonskih prava povezanih s našim lijekovima, lokalno i u inozemstvu (vidjeti i dio 'MEĐUNARODNI PRIJENOS' u nastavku).

KAKO ČUVAMO VAŠE PODATKE?

AstraZeneca će čuvati Vaše osobne podatke u skladu s lokalnim zakonima i vlastitom Politikom čuvanja dokumenata, onoliko dugo koliko bude potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obaveza ili za utvrđivanje, ispunjavanje ili obranu zakonskih prava. Kad Vaši osobni podaci više ne budu potrebni za to, obrisat ćemo ih na siguran način. To znači da će AstraZeneca čuvati Vaše osobne podatke nekoliko godina, ovisno o svrsi njihova obrađivanja i potrebi za time. Za više informacija o internoj Politici čuvanja dokumenata društva AstraZeneca možete posjetiti stranicu www.astrazenecapersonaldataretention.com.

TKO ĆE IMATI PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Vaši osobni podaci (uključujući osjetljive osobne podatke) možda će se poslati lokalnim i/ili inozemnim regulatornim tijelima i drugim trgovačkim društvima iz grupacije društava AstraZeneca za potrebe navedene u ovoj politici. Vaše osobne podatke možda ćemo proslijediti i nekim trećim stranama, kao što su: inspektori i savjetnici, kako bi se potvrdilo da ispunjavamo eksterne i interne zahtjeve; državnim organima, tijelima za provedbu zakona i parničarima, u skladu sa zakonskom obvezom prijavljivanja ili pravnim zahtjevom; te nasljedniku ili poslovnom partneru društva AstraZeneca ili trgovačkom društvu iz grupacije društava AstraZeneca u slučaju prodaje, divestiranja ili suradnje/zajedničkog ulaganja koje obuhvaća dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje.

Dok Vaši podaci budu u posjedu društva AstraZeneca, osobne podatke koji otkrivaju identitet bolesnika moći će vidjeti samo tim društva AstraZeneca zadužen za sigurnost bolesnika u državi u kojoj bolesnik živi te malen broj pružatelja IT usluga i administratora sustava koji pružaju globalnu podršku za sustave u kojima AstraZeneca čuva osobne podatke. AstraZeneca će ukloniti sve elemente koji otkrivaju identitet bolesnika (npr. ime i prezime, inicijale ili adresu) prije nego što upotrijebi ili otkrije podatke nekome tko nije dio lokalnog tima za sigurnost bolesnika ili administrator sustava. Podaci važni za medicinsku ocjenu prijave, kao što su dob i spol, možda će se otkriti vladinim ili državnim tijelima radi ispunjavanja zakonskih i regulatornih obveza.

MEĐUNARODNI PRIJENOS:

Entiteti grupacije društava AstraZeneca i treće strane mogu imati sjedište bilo gdje u svijetu, uključujući države koje možda ne pružaju jednaku zakonsku razinu zaštite osobnih podataka kao država u kojoj živite. AstraZeneca će se pridržavati lokalnih zahtjeva za zaštitu osobnih podataka i vlastitih međunarodnih globalnih standarda zaštite privatnosti te će pri takvim prijenosima primijeniti sve potrebne mjere sigurnosti prema primjenjivim zakonima države iz koje se podaci prenose. Neovisno o tome u koju se državu Vaši osobni podaci prenose, dijelit ćemo ih samo s onim osobama i tijelima koja ih moraju znati ('need-to-know'), i to uz odgovarajuće mjere kontrole (kao što su obvezujuća korporativna pravila društva AstraZeneca [vidjeti u nastavku] i standardne ugovorne klauzule za EU). Možete zatražiti primjerak obvezujućih korporativnih pravila društva AstraZeneca i standardnih ugovornih klauzula društva AstraZeneca za EU slanjem zahtjeva na adresu privacy@astrazeneca.com.

OBVEZUJUĆA KORPORATIVNA PRAVILA:

Ispunjavanje nekih zakonskih obveza povezanih sa zaštitom osobnih podataka osigurali smo implementacijom niza 'obvezujućih korporativnih pravila'. Tim se pravilima AstraZeneca obvezuje na zaštitu osobnih podataka koji se prenose međunarodno iz naših povezanih društava u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i država sa sličnim ograničenjima za korištenje osobnih podataka.

Naša obvezujuća korporativna pravila odobrio je niz regulatornih tijela zaduženih za zaštitu osobnih podataka, a u zemljama u kojima su primjenjiva obvezuju nas na sljedeće:

 1. korištenje osobnih podataka isključivo za definirane potrebe
 2. poduzimanje koraka kojima se osigurava točnost i ažuriranost osobnih podataka koje čuvamo
 3. poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od neovlaštene uporabe i nehotičnog gubitka, uništavanja ili oštećivanja osobnih podataka

Više o tome možete doznati ovdje. Obvezujuća korporativna pravila i sva prava koja iz njih proizlaze ne odnose se na osobne podatke prikupljene u državama izvan EGP a.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Uspostavili smo primjerenu politiku privatnosti i zaštite osobnih podataka čija je namjena osigurati, u mjeri u kojoj je to razumno moguće, zaštitu i integritet svih Vaših podataka, uključujući osobne podatke.

Više informacija o tome kako AstraZeneca ispunjava svoje obveze povezane sa zaštitom osobnih podataka možete pronaći u našim internim globalnim standardima zaštite osobnih podataka

PRAVA SUBJEKTA PODATAKA

U svakom se trenutku možete obratiti društvu AstraZeneca putem stranice https://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ i zatražiti pristup osobnim podacima koje imamo o Vama, ispravak bilo kakvih pogrešaka ili njihovo brisanje te ograničavanje obrađivanja podataka, ili uložiti prigovor na određene oblike obrađivanja Vaših osobnih podataka. Ako bi zbog takvog zahtjeva društvo AstraZeneca ili povezana društva mogla prekršiti svoje obveze prema primjenjivih zakonima, propisima ili kodeksima ponašanja, AstraZeneca možda neće moći ispuniti Vaš zahtjev, ali ćete ipak možda moći zatražiti da ograničimo uporabu Vaših osobnih podataka pri daljnjem obrađivanju.

Društvo AstraZeneca imenovalo je službenika za zaštitu osobnih podataka, kojem je odgovornost osigurati da se AstraZeneca pridržava zakona o zaštiti osobnih podataka i kojem se možete obratiti na adresu privacy@astrazeneca.com ako imate bilo kakvih pitanja o obrađivanju Vaših osobnih podataka. Ako je način na koji AstraZeneca obrađuje Vaše osobne podatke obuhvaćen zakonodavstvom Europske unije, također možete uložiti žalbu odgovarajućem tijelu nadležnom za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u državi u kojoj živite. Naziv i kontakt podatke relevantnog tijela nadležnog za nadzor nad zaštitom osobnih podataka možete pronaći na stranici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Posljednji put ažurirano u veljači 2020.