Prijavljivanje nuspojava: Politika zaštite osobnih podataka za osobe mlađe od 16 godina

TKO SMO MI

Mi smo AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb (ovdje koristimo izraze „AstraZeneca“, „mi“, „naš“ i sve njihove izvedenice kada govorimo o sebi) i primatelji smo svih informacija koje ćeš nam možda poslati ispunjavanjem obrasca na našoj mrežnoj stranici i slanjem prijave.

Možda ćemo povremeno mijenjati ovu Politiku zaštite osobnih podataka. Stoga te molimo da povremeno pregledaš ovu Politiku zaštite osobnih podataka, kako bi bio/bila siguran/na da si upoznat/a s najnovijom verzijom koja će se odnositi na tvoje osobne podatke. Mi ćemo te, naravno, obavijestiti o svim izmjenama kada smo to dužni učiniti.

Iako nuspojavu možeš prijaviti i sam/a, ako si mlađi/a od 16 godina, snažno potičemo da (ako je moguće) o svojim simptomima i nuspojavi/nuspojavama koje su se javile, a za koje znaš ili sumnjaš da su ih izazvali naši lijekovi, razgovaraš sa svojim roditeljem/zakonskim skrbnikom ili liječnikom, koji onda mogu poslati prijavu u tvoje ime. To te molimo zato što ponekad informacije koje nam može dati odrasla osoba (osobito liječnik) mogu sadržavati korisne zaključke i argumente koje ti, kao mlada osoba, možda ne razumiješ točno ili ih možeš pogrešno protumačiti. Osim toga, ako nuspojavu prijaviš sam/a, možda ćeš otkriti neke informacije o sebi (osobne podatke) koje mogu biti vrlo posebne ili osjetljive, jer se odnose na tvoje zdravlje. Drago nam je što možemo dobiti informacije o našim mladim bolesnicima iz prve ruke, ali jako se brinemo o tvojim osobnim podacima i želimo da ih zaštitiš. U ovoj Politici zaštite osobnih podataka, želimo ti objasniti koje bismo osobne podatke o tebi mogli prikupiti i što bismo mogli učiniti s njima, u slučaju da odlučiš sam/a prijaviti nuspojavu.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO?

U sklopu obrasca za prijavljivanje koji ćeš ispuniti na našoj mrežnoj stranici možda ćemo prikupiti sljedeće osobne podatke o tebi:

 • ime i prezime
 • adresu, broj telefona, e-mail adresu
 • datum rođenja
 • spol (jesi li dječak/mladić ili djevojčica/djevojka)
 • opis toga kako si se osjećao/la nakon uzimanja našeg lijeka (što nazivamo nuspojavama), kada si se počeo/la tako osjećati i koliko si se dugo tako osjećao/la
 • opis lijeka koji proizvodi AstraZeneca (njegov naziv, boju, oblik, druge pojedinosti) koji si uzimao/la, zašto si ga uzimao/la, koliko si lijeka uzimao/la i koliko često, kada si ga počeo/la uzimati i koliko si ga dugo uzimao/la
 • sve druge informacije koje odlučiš podijeliti s nama

Dakle, neki od opisa koje ćeš nam dati u svojoj prijavi mogu sadržavati informacije o tvom zdravlju, a te se informacije nazivaju posebnim ili osjetljivim osobnim podacima.

KAKO KORISTIMO TVOJE OSOBNE PODATKE?

Informacije koje nam daješ potrebne su nam da bismo ispunili zahtjeve posebnog zakona, koji osigurava da su naši lijekovi kvalitetni i sigurni za ljude. Taj nas zakon obvezuje da prijavimo sve nuspojave koje bi mogle biti povezane s primjenom naših lijekova. Ako nam otkriješ te podatke, po potrebi ćemo ti se možda obratiti da bismo prikupili više informacija o tvojoj prijavi ili da bismo ti dostavili povratne informacije o njoj, ako ih zatražiš. Dakle, ako nam ne daš svoje osobne podatke, možda nećemo moći pratiti nuspojavu koju si prijavio/la i možda ti nećemo moći poslati povratne informacije.

U nekim ćemo slučajevima informacije koje nam daš možda upotrijebiti da bismo zaštitili svoja prava (legitimne interese) povezana s našim lijekovima ako ih budemo morali braniti u sudskom sporu.

KAKO ČUVAMO TVOJE PODATKE?

Tvoje podatke ne smijemo čuvati zauvijek. Stoga AstraZeneca čuva osobne podatke u skladu s lokalnim zakonima i vlastitim pravilima za čuvanje podataka, koja su opisana ovdje: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Tvoje ćemo podatke čuvati samo onoliko dugo koliko je to potrebno da bismo ispunili svoje zakonske obveze ili obranili svoja zakonska prava. Kada nam tvoji podaci više ne budu potrebni za to, obrisat ćemo ih na siguran način. To može značiti da će AstraZeneca čuvati tvoje podatke nekoliko godina, ovisno o tome za što nam trebaju i potrebi za njihovim korištenjem.

TKO ĆE MOĆI VIDJETI TVOJE PODATKE?

Zbog razloga koje smo objasnili u ovoj Politici zaštite osobnih podataka, tvoje ćemo osobne podatke možda podijeliti s lokalnim i/ili inozemnim regulatornim tijelima i drugim društvima iz grupacije društava AstraZeneca. Možda ćemo ih proslijediti i određenim osobama kao što su savjetnici, kako bismo provjerili ispunjavamo li svoje obveze; državnim tijelima, odvjetnicima ili drugim osobama kojima moramo otkriti tvoje podatke da bismo ispunili svoje zakonske obveze u slučaju (sudskog) spora; ili kupcu društva AstraZeneca u slučaju prodaje ili sklapanja suradnje koja obuhvaća dio našeg poslovanja ili cjelokupno poslovanje.

Međutim, dok tvoji podaci budu u posjedu društva AstraZeneca, osobne podatke koji otkrivaju tvoj identitet moći će vidjeti samo tim društva AstraZeneca zadužen za sigurnost bolesnika u državi u kojoj živiš te malen broj tehničkih stručnjaka koji pružaju globalnu podršku za računalne sustave u kojima AstraZeneca čuva osobne podatke. AstraZeneca će ukloniti sve elemente koji otkrivaju tvoj identitet (npr. ime i prezime ili adresu) prije nego što upotrijebi ili otkrije te podatke nekome tko nije dio lokalnog tima za sigurnost bolesnika ili administrator sustava. Drugim riječima, neke od tvojih podataka možda ćemo ipak podijeliti s drugima, ali osoba kojoj ih dajemo neće znati da se oni odnose na tebe. Podaci važni za medicinsku ocjenu prijave, kao što su dob i spol, možda će se otkriti vladinim ili državnim tijelima radi ispunjavanja naših zakonskih obveza.

MEĐUNARODNI PRIJENOS:

Entiteti grupacije društava AstraZeneca i druge osobe s kojima ćemo možda podijeliti tvoje podatke mogu imati sjedište bilo gdje u svijetu, uključujući države koje možda ne pružaju jednaku zakonsku razinu zaštite osobnih podataka kao država u kojoj živiš. AstraZeneca će se pri prijenosu tvojih podataka pridržavati lokalnih zahtjeva za zaštitu osobnih podataka i svojih vlastitih internih globalnih standarda zaštite privatnosti. AstraZeneca će pri prijenosu podataka primijeniti i sve potrebne mjere sigurnosti koje nalažu zakoni tvoje države. Pri prijenosu tvojih podataka u drugu državu, tvoje osobne podatke otkrivat ćemo samo onim osobama koje te podatke moraju znati da bi mogle raditi svoj posao, i to uz mjere kontrole opisane u obvezujućim korporativnim pravilima društva AstraZeneca (koje možeš pronaći ovdje) i standardnim ugovornim klauzulama za EU. Možda možeš dobiti primjerak obvezujućih korporativnih pravila društva AstraZeneca i standardnih ugovornih klauzula društva AstraZeneca za EU slanjem zahtjeva na adresu privacy@astrazeneca.com.

KAKO ŠTITIMO TVOJE PODATKE?

Podatke o tebi čuvamo na računalu. Postoje stroge mjere kontrole kojima se određuje tko može vidjeti tvoje podatke. Osim toga, uspostavili smo kvalitetna pravila za zaštitu privatnosti i osobnih podataka čija je namjena osigurati, u mjeri u kojoj je to razumno moguće, zaštitu i integritet svih naših podataka, uključujući tvoje osobne podatke.

Više informacija o tome kako AstraZeneca ispunjava svoje obveze povezane sa zaštitom osobnih podataka možeš pronaći u našim internim globalnim standardima zaštite osobnih podataka

IMAŠ PRAVA

Ti i/ili tvoj roditelj/zakonski skrbnik u svakom se trenutku možete obratiti društvu AstraZeneca putem stranice www.astrazenecapersonaldataretention.com i:

 • zatražiti pristup tvojim osobnim podacima
 • zatražiti ispravak bilo kakvih pogrešaka ili brisanje takvih pogrešaka
 • zatražiti da se ograniči uporaba tvojih podataka
 • uložiti prigovor na određene načine na koje se tvoji podaci koriste.

Ako bi zbog takvog zahtjeva društvo AstraZeneca ili s njime povezana društva mogla prekršiti svoje obveze prema zakonima, propisima ili kodeksima ponašanja, AstraZeneca možda neće moći ispuniti tvoj zahtjev, ali ćeš ipak možda moći zatražiti da ograničimo daljnje korištenje tvojih osobnih podataka.

U društvu AstraZeneca postoji službenik za zaštitu osobnih podataka, čija je odgovornost pobrinuti se da AstraZeneca ispunjava svoje obveze zaštite osobnih podataka i kojem se možeš obratiti na adresu privacy@astrazeneca.com ako imaš bilo kakvih pitanja o tome kako se tvoji osobni podaci koriste. Ako je način na koji AstraZeneca koristi tvoje osobne podatke obuhvaćen zakonom Europske unije (primjerice, ako živiš u jednoj od država članica Europske unije), možda također imaš pravo uložiti žalbu tijelu nadležnom za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u državi u kojoj živiš. Naziv i kontakt podatke relevantnog tijela nadležnog za nadzor nad zaštitom osobnih podataka možeš pronaći ovdje: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Posljednji put ažurirano u veljači 2020.