Καλωσορίσατε στη σελίδα αναφοράς ανεπιθύμητων συμβαμάτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρούσα φόρμα για την αναφορα ενός ανεπιθύμητου συμβάματος που εμφανίσατε ενώ λαμβάνατε κάποιο προϊόν της AstraZeneca.

Έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε τις αναφορές ανεπιθύμητων συμβαμάτων, και όπου κρίνεται σκόπιμο, να τα αναφέρουμε στις υγειονομικές αρχές. Για τον σκοπό αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση, θα προστίθενται υπό ψευδώνυμο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις κατά την εισαγωγή τους στη βάση δεδομένων μας για τα ανεπιθύμητα συμβάματα.

Εάν έχετε εμφανίσει ανεπιθύμητο συμβάν ή πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχετε εμφανίσει ανεπιθύμητο συμβάν θα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή κάποιου επαγγελματία υγείας.

Ανεπιθύμητο συμβάν είναι η εμφάνιση ανεπιθύμητης ιατρικής κατάστασης ή η επιδείνωση προϋπάρχουσας ιατρικής κατάστασης ακολούθως ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε ένα φαρμακευτικό προϊόν, ανεξάρτητα από το αν θεωρείται ότι σχετίζεται αιτιολογικά με το προϊόν ή όχι. Μια ανεπιθύμητη ιατρική κατάσταση μπορεί να είναι συμπτώματα (π.χ., ναυτία, θωρακικό άλγος), σημεία (π.χ., ταχυκαρδία, διόγκωση του ήπατος) ή μη φυσιολογικά (παθολογικά) αποτελέσματα παρακλινικής εξέτασης (π.χ., εργαστηριακά ευρήματα, ηλεκτροκαρδιογράφημα). Προσθέστε, επίσης, τις λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε - π.χ., υπερδοσολογία, αλληλεπιδράσεις κ.λπ.