Haittavaikutuksista ilmoittaminen: Alle 16-vuotiaita koskeva tietosuojalausunto

AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 6, 02600 Espoo (jäljempänä: ”AstraZeneca” tai ”me”) on vastaanottajana tiedoille, jotka saatat luovuttaa meille täyttämällä verkkosivustollamme olevan lomakkeen ja lähettämällä ilmoituksen.

Tähän tietosuojalausuntoon voidaan tehdä muutoksia. Tarkista siis tietosuojalausunnon sisältö aika ajoin, jotta tunnet henkilötietojesi käsittelyä koskevan uusimman version. Ilmoitamme aina tietosuojalausuntoon tehtävistä muutoksista, jos laki sitä edellyttää.

Vaikka alle 16-vuotiaat voivatkin toimittaa haittavaikutusilmoituksia itsenäisesti, suosittelemme silti, että keskustelet mahdollisuuksien mukaan oireistasi ja kokemistasi tai epäilemistäsi lääkkeidemme haittavaikutuksista vanhempasi/huoltajasi tai lääkärin kanssa, joka voi tehdä ilmoituksen puolestasi. Suosittelemme tätä siksi, että toisinaan aikuisen (erityisesti lääkärin) antamat tiedot voivat sisältää hyödyllisiä päätelmiä ja argumentteja, joita et itse nuorena henkilönä välttämättä ymmärrä oikein tai jotka saatat tulkita väärin. Lisäksi jos toimitat ilmoituksen itse, paljastat samalla henkilötietojasi, jotka voivat olla erittäin arkaluonteisia, sillä ne koskevat terveydentilaasi. Otamme toki mielellämme vastaan ensi käden tietoja nuorilta potilailtamme, mutta suhtaudumme henkilötietojesi suojaan erittäin vakavasti ja haluamme, että pidät ne turvassa. Tässä tietosuojalausunnossa selostetaan, mitä henkilötietoja saatamme kerätä sinusta ja miten saatamme käsitellä niitä, jos päätät tehdä ilmoituksen itse.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Kun täytät ilmoituslomakkeen verkossa, saatamme kerätä sinulta seuraavia henkilötietoja:

 • nimesi
 • osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi
 • syntymäaikasi
 • sukupuolesi
 • kuvauksesi lääkkeemme käyttöön liittyvistä tuntemuksistasi (eli sivuvaikutuksista), niiden alkamisesta ja kestosta
 • kuvauksesi käyttämästäsi AstraZenecan lääkkeestä (nimi, väri, muoto, muut tiedot), miksi käytit sitä, miten suurena annoksena ja miten usein otit sitä, milloin aloitit lääkkeen käytön ja kuinka kauan olit käyttänyt lääkettä
 • muut tiedot, jotka haluat antaa meille.

Osa ilmoitukseen kirjoittamistasi kuvauksista voi sisältää terveydentilaasi koskevia tietoja, joita kutsutaan arkaluonteisiksi henkilötiedoiksi.

KUINKA TIETOJASI KÄYTETÄÄN

Henkilötietojasi tarvitaan, jotta voimme noudattaa tiettyjä lakeja. Niiden avulla varmistetaan, että lääkkeemme ovat laadukkaita ja turvallisia käytössä. Laki vaatii meitä raportoimaan mahdollisista haittavaikutuksista, joita lääkkeidemme käyttöön saattaa liittyä.

Kun annat meille näitä tietoja, saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja kokemistasi haittavaikutuksista tai jotta voimme antaa sinulle ilmoitustasi koskevaa palautetta, jos olet sitä pyytänyt. Jos et anna meille henkilötietojasi, emme ehkä pysty selvittämään ilmoittamiasi haittavaikutuksia tai antamaan palautetta.

Saatamme joissakin tapauksissa käyttää antamiasi tietoja lääkkeisiin liittyvien oikeuksiemme (oikeutettujen etujemme) suojaamiseksi, jos joudumme puolustamaan niitä oikeudessa.

KUINKA TIETOJASI SÄILYTETÄÄN

Meillä on lupa säilyttää tietosi vain rajoitetun ajan. AstraZeneca säilyttää henkilötietojasi paikallisen lainsäädännön sallimalla tavalla sekä tietojen säilyttämistä koskevien sääntöjemme mukaisesti, jotka on kuvattu täällä: www.astrazenecapersonaldataretention.com Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen, jotta voimme täyttää lakisääteiset velvoitteemme tai puolustaa oikeusvaateitamme. Henkilötietosi poistetaan turvallisesti sen jälkeen, kun niitä ei enää tarvita. Joskus AstraZeneca voi joutua säilyttämään henkilötietojasi useita vuosia sen mukaan, mihin tarkoitukseen tietoja tarvitaan.

KETKÄ VOIVAT TARKASTELLA TIETOJASI

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa kansallisille ja/tai ulkomaisille valvontaviranomaisille ja muille AstraZeneca-konsernin yhtiöille tässä tietosuojalausunnossa selostettuihin tarkoituksiin. Voimme luovuttaa henkilötietojasi myös joillekin muille henkilöille, kuten konsulteille, jotta voimme varmistaa velvoitteidemme täyttämisen; tai viranomaisille, asianajajille tai muille henkilöille, joille tietoja on luovutettava lakisääteisten vaatimusten täyttämiseksi tai oikeuskäsittelyn yhteydessä; tai AstraZenecan ostajalle, jos myymme liiketoimintamme tai osan siitä tai perustamme yhteisyrityksiä liiketoimintatarkoituksissa.

AstraZenecan hallussa olevia henkilötietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa potilaaksi, voivat kuitenkin tarkastella vain kotimaassasi toimiva AstraZenecan lääketurvaosasto sekä tekniset asiantuntijat, jotka huolehtivat AstraZenecan henkilötietojärjestelmien maailmanlaajuisesta käyttäjätuesta. AstraZeneca poistaa kaikki potilaan tunnistustiedot (kuten nimesi tai osoitteesi), ennen kuin tietoja käytetään tai luovutetaan muille kuin paikalliselle lääketurvaosastolle tai tietojärjestelmien pääkäyttäjille. Saatamme toisin sanoen luovuttaa joitakin tietojasi, mutta vastaanottaja ei tällöin tiedä, että tiedot liittyvät sinuun. Tiedot, jotka ovat tärkeitä ilmoituksen lääketieteellisen arvioinnin kannalta, kuten ikä ja sukupuoli, voidaan luovuttaa viranomaisille AstraZenecan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

TIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE

AstraZenecan yksiköt tai kolmannet osapuolet, joille tietojasi voidaan luovuttaa, voivat sijaita missä päin maailmaa tahansa, myös maissa, joissa henkilötietojen suojaus ei välttämättä ole samalla tasolla kuin omassa maassasi. AstraZeneca noudattaa tietojesi siirrossa paikallisia tietosuojamääräyksiä ja omia sisäisiä tietosuojakäytäntöjään. Lisäksi AstraZeneca suojaa siirrettävät tietosi kotimaasi lainsäädännön edellyttämillä menetelmillä. Henkilötietojasi siirretään toiseen maahan vain, jos vastaanottaja tarvitsee niitä omassa työssään, sekä AstraZenecan sisäisessä ohjeistossa (joka löytyy täältä) kuvattujen rajoitusmenettelyjen tai EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaisesti. AstraZenecan sisäinen ohjeisto ja/tai EU:n vakiosopimuslausekkeet ovat saatavana AstraZenecalta ottamalla yhteyttä osoitteella privacy@astrazeneca.com.

KUINKA SUOJAAMME TIETOJASI

Sinua koskevat tiedot säilytetään tietokoneella, ja pääsyä tietoihisi valvotaan tiukasti. Meillä on käytössä myös asianmukaiset tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt, joilla pyrimme mahdollisimman hyvin varmistamaan kaikkien yhtiön tietojen, mukaan lukien sinun henkilötietojesi, turvallisuuden ja eheyden.

Lisätietoja siitä, miten AstraZeneca noudattaa tietosuojavelvoitteitaan, on esitetty yhtiön sisäisissä, maailmanlaajuisesti sovellettavissa tietosuojastandardeissa

OIKEUTESI

Voit itse ja/tai vanhempasi/huoltajasi voi milloin tahansa ottaa yhteyttä AstraZenecaan osoitteessa www.astrazenecapersonaldataretention.com ja

 • pyytää pääsyä henkilötietoihisi
 • pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua tai poistamista
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojesi tietynlaista käsittelyä.

Jos tällainen pyyntö johtaisi siihen, että AstraZeneca tai sen osakkuusyhtiöt joutuisivat toimimaan vastoin sovellettavaa lakia, asetuksia tai hyväksyttyjä käytäntöjä, AstraZeneca ei ehkä pysty täyttämään pyyntöäsi, mutta voit tällöinkin pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä jatkossa.

AstraZeneca on nimittänyt tietosuojavaltuutetun, jonka tehtävänä on valvoa, että AstraZeneca noudattaa tietosuojavelvoitteitaan. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun osoitteessa privacy@astrazeneca.com tai c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England. Jos henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan EU:n lainsäädäntöä (jos esimerkiksi asut jossakin EU:n jäsenmaassa), sinulla saattaa olla myös oikeus tehdä valitus asuinmaasi tietosuojaa valvovalle viranomaiselle. Asianomaisen valvontaviranomaisen nimi ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Päivitetty viimeksi toukokuussa 2018