Verkkosivusto on tarkoitettu sekä kansalaisille että terveydenhuollon ammattilaisille Suomessa.

Tervetuloa sivulle, jolla voit ilmoittaa haittavaikutuksesta

Voit käyttää tätä lomaketta ilmoittaessasi AstraZenecan valmisteen käytön aikana kokemastasi haittavaikutuksesta. Jos maasi ei löydy listalta, ota ystävällisesti yhteyttä tiimiimme.

Olemme lain mukaan velvoitettuja keräämään haittavaikutusraportteja, ja tapauksesta riippuen, raportoimaan niistä terveydenhuollon viranomaisille.  Tätä tarkoitusta varten henkilökohtaiset tietosi, joita saatetaan käyttää tunnistamiseen, lisätään haittavaikutustietokantaamme nimimerkkinä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.       

Jos olet kokenut haittavaikutuksen tai epäilet, että olet mahdollisesti parhaillaan kokemassa haittavaikutusta, tulee Sinun kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

Haittavaikutuksella tarkoitetaan lääkkeen käytön jälkeen tai sen aikana koettua ei-toivotun lääketieteellisen tilan kehittymistä tai aikaisemman tilan heikkenemistä riippumatta siitä, ajatellaanko sen johtuvan lääkkeestä.  Ei-toivottu lääketieteellinen tila voi olla oireita (esim. pahoinvointi, rintakipu), havaittuja muutoksia (esim. sydämen tiheä sykintä, suurentunut maksa) tai poikkeavia tutkimustuloksia (esim. laboratoriotulokset, sydänkäyrä).  Lisää ilmoitukseesi tietoa myös muista tapauksista, joita keräämme (esim. yliannostus, yhteisvaikutus jne.).