Rapportering af Bivirkninger: Privatlivspolitik for personer under 16 år.

HVEM VI ER

AstraZeneca A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S, (vi kalder os selv for “AstraZeneca”, “vi”, “os” eller “Vores”) og vi er modtagere af de oplysninger, som du måtte indsende ved at udfylde formularen på vores hjemmeside og indsende din rapport.

Vi kan ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå denne Privatlivspolitik fra tid til anden for at sikre dig, at du er bekendt med den nyeste version, der gælder for dine personoplysninger. Vi vil selvfølgelig orientere dig om eventuelle ændringer, såfremt vi er forpligtet hertil.

På trods af muligheden for at kunne rapportere en bivirkning på egen hånd, hvis du er under 16 år, anbefaler vi på det kraftigste, at du diskuterer dine symptomer og bivirkninger fra vores lægemidler, som du har oplevet eller mistænkt, med dine forældre/værge eller din læge, der kan indsende en rapport på dine vegne. Vi beder dig om at gøre dette, da de oplysninger, som en voksen (især en læge) kan give, kan indeholde brugbare konklusioner og argumenter, som du som en ung person muligvis ikke forstår eller fejlfortolker. Desuden betyder indsendelse af en rapport på egen hånd, at du giver oplysninger om dig selv (personoplysninger), og nogle af disse oplysninger kan være meget særlige eller følsomme, da de vedrører dit helbred. Vi værdsætter muligheden for at kunne få førstehåndsbesked fra vores unge patienter, men vi er meget bekymrede for dine personoplysninger og vi ønsker, at du bevarer disse sikkert. Med denne Privatlivspolitik vil vi fortælle, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, hvad vi vil gøre med dem, hvis du vælger at indsende en rapport på egen hånd.

HVILKEN INFORMATION INDSAMLER VI?

I forbindelse med færdiggørelsen af vores online rapporteringsskema kan vi indsamle følgende oplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din adresse, telefonnummer, e-mail
 • Din fødselsdag
 • Om er du dreng eller pige
 • Din beskrivelse af hvordan vores medicin fik dig til at føle dig, vi kalder dem bivirkning(er), som du oplevede, da du startede med opleve dem og hvor længe du oplevede dem.
 • Din beskrivelse af AstraZeneca medicinen (dens navn, farve, form, andre detaljer) som du tog, hvorfor du tog den, hvor meget af medicinen og hvor ofte du tog den, hvornår du begyndte og hvor længe du tog medicinen.
 • Eventuelle andre oplysninger, du ønsker at dele med os

Derfor indeholder nogle af de beskrivelser, du giver i forbindelse med din rapport, oplysninger om dit helbred, og disse oplysninger kaldes særlige eller følsomme personlige oplysninger om dig.

HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi har brug for de oplysninger, du giver os, fordi vi skal overholde en særlig lovgivning. Denne lovgivning findes for at sikre, at vores lægemidler er af god kvalitet, og at de er sikre at bruge af mennesker. Som led i denne lovgivning skal vi rapportere eventuelle bivirkninger, der kan være forbundet med brugen af vores medicin. Som led i at du giver os disse oplysninger, kan vi også kontakte dig, hvis vi har brug for flere oplysninger vedrørende din rapport eller give tilbagemelding, hvis du har bedt om dette. Dette betyder, at hvis du ikke giver dine personoplysninger, kan vi muligvis ikke overvåge de bivirkninger, du rapporterede eller give dig tilbagemelding.

I nogle tilfælde kan vi bruge de oplysninger, du gav os til at beskytte vores rettigheder (legitime interesser) forbundet med vores medicin, hvis vi skal forsvare dem i retssager.

HVORDAN OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?

Vi må ikke gemme dine personoplysninger for evigt. Derfor opbevarer AstraZeneca dine personoplysninger som tilladt ved lokal lovgivning og i overensstemmelse med vores regler om opbevaring af personoplysninger, som beskrevet her: www.astrazenecapersonaldataretention.com. Vi vil kun opbevare dine oplysninger så længe, som det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores lovmæssige forpligtelser eller for at forsvare vores rettigheder. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til disse formål, vil de blive slettet på en forsvarlig måde. Dette kan betyde, at dine personoplysninger opbevares i AstraZeneca i en årrække afhængigt af formålet og behovet for, at disse oplysninger skal bruges af os.

HVEM KAN SE DINE PERSONOPLYSNINGER?

Af de årsager, vi forklarer i denne politik, kan dine personoplysninger deles med lokale og/eller udenlandske tilsynsorganer og andre virksomheder i AstraZeneca koncernen. Vi kan også dele dine personoplysninger med andre personer, som f.eks. konsulenter, for at kontrollere, at vi opfylder vores forpligtelser; eller med myndigheder, advokater eller andre personer, som vi kan dele dine oplysninger med for at overholde lovkrav eller i tilfælde af (juridisk) krav eller med køberen af AstraZeneca, hvis vi sælger eller etablerer et partnerskab for hele eller en del af vores forretning.

Når dine oplysninger er opbevaret af AstraZeneca, vil personoplysninger, der identificerer dig som patient, dog kun være tilgængelige for AstraZenecas lægemiddelsikkerhedsgruppe i dit hjemland og et lille antal tekniske fagfolk, der tilbyder global support til computersystemet, hvor AstraZeneca opbevarer oplysningerne. AstraZeneca vil fjerne eventuelle patient-identifikatorer (f.eks. dit navn eller din adresse), før vi bruger eller deler oplysninger udenfor det lokale sikkerhedsteam eller systemadministratorer, dvs. vi kan stadig dele nogle af dine oplysninger, men modtageren vil ikke vide, at disse oplysninger knytter sig til dig. Oplysninger, der er vigtige for den medicinske evaluering af rapporten, såsom alder og køn, kan deles med offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser.

INTERNATIONALE OVERFØRSLER:

AstraZenecas enheder og andre parter kan være etableret hvor som helst i verden, hvilket kan omfatte lande, der ikke tilbyder samme beskyttelse af personoplysninger som dit hjemland. AstraZeneca vil følge lokale databeskyttelseskrav og dets interne globale retningslinjer og AstraZeneca vil anvende de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med sådanne overførsler i henhold til gældende lovgivning i det land, der overfører oplysninger, når vi overfører dine oplysninger til et andet land. Når vi overfører dine oplysninger til et andet land, vil vi kun dele dine personoplysninger, hvis den anden person har brug for disse oplysninger til at gennemføre sit arbejde og under kontroller, der er beskrevet i AstraZenecas bindende virksomhedsregel (som du kan finde her) eller EU Kommissionens Standardkontrakter. Du er berettiget til at modtage en kopi af AstraZenecas bindende virksomhedsregler og/eller AstraZenecas EU Standardkontrakter efter anmodning ved at du kontakter AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

HVORDAN VI BESKYTTER DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer dine oplysninger på en computer. Der er strenge regler for, hvem der kan se dine oplysninger. Vi har også strenge regler for beskyttelse af personoplysninger og sikkerhedsbestemmelser der, så vidt muligt, skal garantere sikkerheden og integriteten af al vores oplysninger, herunder dine personoplysninger.

Mere information om hvordan AstraZeneca overholder sine databeskyttelsesforpligtelser kan findes i vores interne globale privatlivspolitik

DU HAR RETTIGHEDER

Du og/eller din forælder/værge kan til enhver tid kontakte AstraZeneca her: www.astrazenecapersonaldataretention.com for at

 • få indsigt i dine personoplysninger,
 • rette op fejl eller at bede om at sådanne fejl slettet,
 • anmode om at vi begrænser brugen af dine personoplysninger
 • gøre indsigelse mod visse former for behandling af dine personoplysninger.

Hvis en sådan anmodning fører til, at AstraZeneca eller dets tilknyttede selskaber misligholder sine/deres forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, regler eller retningslinjer, kan AstraZeneca muligvis ikke imødekomme din forespørgsel, men du kan fortsat anmode om at vi begrænser brugen af dine personoplysninger til videre behandling

En person hos AstraZeneca kaldes for databeskyttelsesrådgiver og denne person er ansvarlige for at kontrollere AstraZenecas databeskyttelsesforpligtelser, og kan kontakte på privacy@astrazeneca.com; eller c/o Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England i tilfælde af spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger. Hvis AstraZenecas behandling af dine personoplysninger er omfattet af EU-retten (for eksempel hvis du bor i et af landene i EU), kan du også indsende en klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit hjemland. Du finder navn og kontaktoplysninger til den pågældende tilsynsmyndighed på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Senest opdateret maj 2018