Denne hjemmeside henvender sig till både offentligheden og sundhedspersoner i Danmark.

Velkommen til bivirkningsrapporterings siden

Du kan bruge denne form til at rapportere en bivirkning, du har fået ved brugen af et AstraZeneca produkt.

Vi er juridisk forpligtet til at indsamle bivirkningsrapporter og i givet fald, indberette dem til sundhedsmyndighederne. Til dette formål vil dine personlige oplysninger, der kunne bruges til identifikation, tilføjes som et pseudonym i henhold til lovkrav, som gælder ved bivirknings rapporting til vores database.

En bivirkning er udviklingen af en uønsket medicinsk tilstand eller forværringen af en allerede eksisterende sygdomstilstand efter eller under udsættelse for et farmaceutisk produkt, uanset om anset kausalt relateret til produktet eller ej. En uønsket medicinsk tilstand kan være symptomer (f.eks, kvalme, brystsmerter), tegn (f.eks, takykardi, forstørret lever) eller unormale resultater af en undersøgelse (f.eks laboratorieresultater, elektrokardiogram). Tilføj også andre oplysninger vi indsamler - f.eks overdosis, interaktion etc.

Hvis du har oplevet en bivirkning eller tror du oplever en bivirkning, bør du søge råd hos en læge.