Privatlivspolitik

AstraZeneca A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300 København S, (“AstraZeneca”, “vi”, “os”, “vores”), et selskab i AstraZeneca-koncernen www.astrazeneca.com tager privatlivsbeskyttelse og sikkerhed i relation til dine personoplysninger meget alvorligt. Denne Privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi kan indsamle om dig og hvordan vi kan bruge dem

Vi kan ændre denne Privatlivspolitik fra tid til anden. Derfor opfordrer vi dig til at gennemgå denne Privatlivspolitik fra tid til anden for at sikre dig, at du er bekendt med den nyeste version, der vil gælde dine personoplysninger. Vi vil selvfølgelig orientere dig om eventuelle ændringer, såfremt vi er forpligtet hertil.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Som led i din udfyldelse af denne formular indsamler og bruger vi personoplysninger om dig. Afhængigt af om du er sundhedsperson, en patient eller en, der udfylder formularen på vegne af en patient (anden / patientrepræsentant), vil forskellige personoplysninger om dig blive indsamlet, som nærmere beskrevet nedenfor.

Sundhedsperson: Hvis du udfylder denne formular på vegne af en patient, indsamler vi, udover at indsamle personoplysninger om patienten, følgende personoplysninger om dig:

 • Navn;
 • Erhverv;
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mail, fax),

Anden / Patientrepræsentant: Hvis du udfylder denne formular på vegne af en patient, indsamler vi, udover at indsamle personoplysninger om patienten, følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mail, fax),

Patient: Hvis du selv udfylder denne formular, indsamler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Navn;
 • Kontaktoplysninger (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mail, fax),
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Detaljer om de(n) bivirkning (er) du oplevede, herunder start- og slutdato
 • Oplysninger om det AstraZeneca-produkt, du har taget, herunder årsagen til behandlingen med produktet, oplysninger om det produkt, du har taget, start- og slutdato for brug af produktet, dosis, enhed og hyppighed af brugen af produktet
 • Øvrige oplysninger, du ønsker at give os

Hvis du er en patient, der rapporterer en bivirkning, kan AstraZeneca indsamle følsomme personoplysninger om dig, herunder oplysninger om din fysiske eller mentale sundhed som led i rapporteringsprocessen og til at overvåge den bivirkning, du rapporterede.

HVORDAN BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Sådanne informationer (herunder følsomme personoplysninger) gives af dig og bruges af os i overensstemmelse med gældende lovkrav for at sikre et højt kvalitetsniveau og sikkerhedsniveau for sundhedsvæsenet og medicin eller udstyr og specifikt at støtte AstraZenecas lovmæssige og regulatoriske forpligtelser vedrørende rapportering af bivirkninger forbundet med vores produkter.

Som led i dette kan vi kontakte dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger om bivirkninger, du har rapporteret, samt tilbagemelding på gennemførte foranstaltninger, hvis du har anmodet herom Hvis du ikke giver os dine personoplysninger, kan vi derfor ikke overvåge den bivirkning, du rapporterede eller give feedback. Vær opmærksom på, at hvis du er læge, opfordres du, og i nogle lande kan du også være lovligt forpligtet til at rapportere eventuelle bivirkninger, du har observeret eller mistænkt, samt at give yderligere oplysninger, hvis du anmodes herom.

I visse tilfælde kan vi behandle sådanne oplysninger om dig (herunder følsomme personoplysninger) i overensstemmelse med Vores legitime interesser i at kunne fastslå, udøve eller forsvare krav vedrørende vores produkter i ind- og udland (se venligst INTERNATIONALE OVERFØRSLER i afsnittet nedenfor).

HVORDAN VI OPBEVARER DINE OPPLYSNINGER

AstraZeneca vil opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med lokal lovgivning og selskabets Dokumentopbevaringspolitik, så længe dette er nødvendig for at sikre vore retlige forpligtelser, eller for at kunne fastslå, udøve eller forsvare et krav. Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige for opnåelse af disse formål, vil personoplysningerne blive slettet på forsvarlig vis. Dette kan betyde, at dine personoplysninger bliver opbevaret af AstraZeneca i en årrække, afhængig af formålet og behovet for at kunne behandle disse oplysninger. Du kan finde flere oplysninger om AstraZenecas Dokumentopbevaringspolitik på www.astrazenecapersonaldataretention.com

HVEM FÅR ADGANG TIL DINE PERSONOPLYSNINGER?

Dine personoplysninger (herunder følsomme personoplysninger) kan blive overført til lokale og / eller udenlandske tilsynsmyndigheder og andre selskaber i AstraZeneca koncernen til de formål, som er angivet i denne politik. Vi kan også dele dine personoplysninger med visse tredjeparter såsom: revisorer og konsulenter med henblik på at bekræfte vores overholdelse af eksterne såvel som interne krav, offentlige myndigheder, politiet og parter i søgsmål i henhold til krav om retlig rapportering eller andre krav, og AstraZenecas forretningsmæssige efterfølger eller forretningspartner eller til et selskab i AstraZeneca koncernen i tilfælde af det sælger, afvikler eller opretter en joint venture for hele eller dele af forretningen.

Bemærk venligst, at personoplysninger, der identificerer en patient kun vil være synlige for AstraZenecas lægemiddelsikkerhedsgruppe i det land, hvori patienten bor, og et mindre antal IT-udbydere og systemadministratorer, der yder global support på systemer, hvorpå AstraZeneca opbevarer personoplysninger. AstraZeneca vil fjerne enhver patient-identifikator (såsom navn, initialer eller adresse) før brug eller videregivelse af oplysninger uden for det lokale sikkerhedsteam eller systemadministrator. Oplysninger, der er vigtige for den lægelige vurdering af rapporten, såsom alder og køn, kan videregives til staten eller statslige organer med henblik på overholdelse af vores juridiske og retlige forpligtelser.

INTERNATONAL OVERFØRSEL:

AstraZeneca enheder og tredjeparter kan være etableret hvor som helst i verden, hvilket kan omfatte lande, der ikke tilbyder samme beskyttelse af personoplysninger som dit hjemland. AstraZeneca vil følge lokale databeskyttelseskrav og dets interne globale retningslinjer og AstraZeneca vil anvende de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med sådanne overførsler i henhold til gældende lovgivning i det land, der overfører oplysninger. Uanset hvilket land dine personoplysninger overføres til, vil vi udelukkende dele dine personoplysninger efter et ”need to know”-princip og i overensstemmelse med passende kontroller (for eksempel AstraZenecas bindende virksomhedsregler (se nedenfor) og EU’s Standardkontrakter). Du er berettiget til ved anmodning at modtage en kopi af AstraZenecas bindende virksomhedsregler og/eller AstraZenecas EU’s Standardkontrakter ved at kontakte AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

BINDENDE VIRKSOMHEDSREGLER:

Vi har sikret overholdelsen af nogle af vores juridiske forpligtelser vedrørende personoplysninger ved at implementere et sæt "bindende virksomhedsregler" (BCR'er). BCR beskriver AstraZenecas privatlivsforpligtelser med hensyn til personoplysninger, der overføres fra vores koncernselskaber i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og lande med tilsvarende begrænsninger for brugen af personoplysninger.

Vores BCR er blevet godkendt af en række nationale myndigheder, og i de lande hvor de finder anvendelse, er vi forpligtet til:

 1. Kun at bruge personoplysninger til specifikt angivne formål;
 2. At iværksætte foranstaltninger for at sørge for at personoplysninger, som vi har, er rigtige og opdaterede;
 3. At iværksætte passende foranstaltninger mod risikoen for ulovlig brug og hændeligt skade, tab eller tilintetgørelse af personoplysningerne.

Du kan finde ud af mere om disse forpligtelser her. BCR og de rettigheder, som disse udgør grundlag for, finder ikke anvendelse for personoplysninger, der stammer fra lande uden for EØS.

HVORDAN VI BESKYTTER DINE OPLYSNINGER

Vi har implementeret passende databeskyttelses- og sikkerhedspolitikker, der, så vidt muligt, skal garantere sikkerhed og fortrolighed i forhold til alle vore data, herunder dine personoplysninger.

Du kan finde flere oplysninger om hvordan AstraZeneca overholder sine databeskyttelsesforpligtelser i vores interne globale databeskyttelsespolitik, som er tilgængelig

DE REGISTRERTES RETTIGHETER

Du kan når som helst kontakte AstraZeneca på www.astrazenecapersonaldataretention.com for at anmode om indsigt i dine personoplysninger, for at få berigtiget eventuelle fejl, for at anmode om sletning eller for at anmode om en begrænsning af behandling eller gøre indsigelse mod visse typer af behandling af dine personoplysninger. Hvis en sådan anmodning vil indebære, at AstraZeneca eller dets tilknyttede selskaber misligholder sine/deres forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, regler eller retningslinjer, kan AstraZeneca muligvis ikke imødekomme din forespørgsel, men du kan fortsat anmode om at vi begrænser brugen af dine personoplysninger til videre behandling

AstraZeneca har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der er ansvarlig for at føre tilsyn med AstraZenecas overholdelse af EU’s persondatalovgivning. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på privacy@astrazeneca.com; eller c/o Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, England, hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. Hvis AstraZenecas behandling af dine personoplysninger er omfattet af EU-retten, kan du også indsende en klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i dit hjemland. Du finder navn og kontaktoplysninger til den pågældende tilsynsmyndighed på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Senest opdateret maj 2018