Upozornění na cookie

Naše webové stránky používají "cookies". Níže se můžete dozvědět více o cookies, jak je používat a jak je ovládat. Používáním této webové stránky souhlasíte s použitím cookies v souladu s "Cookie Notice". Pokud nesouhlasíte spoužíváním těchto cookies, prosím, deaktivujte je podle pokynů uvedených v"Cookie notice" tak, aby cookies z těchto webových stránek nemohly být načteny na Vaše zařízení.

Co je to cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou odeslány na Vaše zařízení při návštěvě webové stránky. Cookies jsou potom odeslány zpět na původní webovou stránku při každé následné návštěvě webové stránky, nebo na další webovou stránku, která tyto cookies rozezná. Cookies slouží jako paměť pro webovou stránku a dovolují, aby webová stránka poznala Vaše zařízení při každé Vaší další návštěvě. Cookies si též mohou zapamatovat Vaše preference, zlepšují uživatelský komfort a reklamu přizpůsobí tak, aby byla pro Vás relevantní.
Více informací o cookies můžete najít, včetně informací, které cookies byly nastaveny na Vašem zařízení, jak s nimi pracovat a jak je vymazat na www.aboutcookies.org.

Typy cookies

Dočasné a trvalé
Použít můžete dočasné cookies, které existují pouze do doby než zavřete Váš webový vyhledávač. Můžete používat i trvalé cookies, které existují po delší nastavenou dobu.

Účel

Cookies na našich webových stránkách se používají pro jeden nebo více následujících účelů.

Účel Opis
Zcela nepostradatelné Cookies, které jsou nevyhnutelně potřebné k poskytování služeb vyžádaných uživatelem.
Výkon Cookies, které sbírají informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, například, které stránky navštěvují nejčastěji a zda z těchto stránek dostávají chybová hlášení.
Funkčnost Cookies, které umožňují zapamatovat si možnosti, které učinil uživatel (například jméno uživatele, jazyk nebo oblast) a poskytují zlepšené individuálnější nastavení.
Zaměření nebo reklama Cookies, která se používají k doručování reklamy podle zájmů určitého uživatele. Používají se též na to, aby se omezila frekvence, s jakou uživatel uvidí reklamu, a také k měření účinnosti reklamní kampaně.

Cookies třetích stran

Naše webová stránka dovoluje nastavení cookies třetích stran za pomoci služeb, které se na ní objevují. Tato cookies nejsou pod naší kontrolou. Další informace o tom, jak třetí strana používá cookies najdete na webové stránce relevantní třetí strany. Podrobné informace o cookies třetích stran používaných na této webové stránce, včetně jejich účelu, jsou uvedeny v následující tabulce.

Cookies používané na této webové stránce

Níže je uveden přehled cookies používaných na http://aereporting.astrazeneca.com Měl(a) byste zkontrolovat další webové stránky AstraZeneca, neboť použití cookies může být odlišné.

Jak kontrolovat a odstraňovat cookies

Většina internetových vyhledávačů akceptuje cookies, ale bývá možné, že můžete změnit nastavení vyhledávače tak, aby odmítnul nové cookies, potlačil existující nebo Vám dal informaci o tom, že nové cookies byly odeslány na Vaše zařízení. Způsob nastavení vyhledávače tak, aby cookies odmítal, najdete v pokynech "help" dodávaných poskytovatelem vyhledávače (obvykle se nacházejí v menu "Help", "Tools" nebo "Edit"). Podrobnější informace lze nalézt na www.aboutcookies.org Upozorňujeme, že pokud odmítnete či potlačíte soubory cookies některé funkce internetových stránek se mohou ztratit. Navíc potlačení cookie nebo kategorie cookie nevymaže cookie z Vašeho vyhledávače. Budete to muset provést sám(a) přímo z Vašeho vyhledávače.

Změny v používání našich cookies

Jakékoli změny v používání našich cookies na těchto webových stránkách budou odeslány a pokud to bude nutné, budou odeslány podepsané z našich webových stránek s vyznačenými změnami.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto upozornění, kontaktujte nás, prosím, na adrese privacy@astrazeneca.com